Vi heier på de små endringene!
20.08.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Kanskje trenger du starthjelp? Noen som sparker deg i gang? Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er dem med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Her er Helsedirektoratets informasjon om tilbudet ved landets frisklivssentraler, samt en link med oversikt over hvor i landet sentrene befinner seg:

Alle frisklivssentraler skal gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud. Frisklivssentralene kan i tillegg tilby kurs i mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), veiledning ved søvnvansker og samtaler om alkoholvaner. Mange frisklivssentraler har egne tilbud til barn og unge og deres foresatte, eldre og innvandrere. Tilbudene gis i egen regi og/eller i samarbeid med andre aktører eller nabokommuner.

Alt personell som jobber på en frisklivssentral anses som helsepersonell og er omfattet av helsepersonelloven. Frisklivssentralen er en tverrfaglig tjeneste og de ansatte har ulik faglig bakgrunn, som for eksempel fysioterapi, ernæring, pedagogikk, ergoterapi, sykepleie, folkehelsevitenskap og psykologi.

Frisklivssentralen samarbeider og har oversikt over og kjennskap til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Brukerne ledes videre til disse når dette er aktuelt. Målet er at de blir i stand til å fortsette med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud etter deltakelse på frisklivssentralen.

Veileder for kommunale frisklivssentraler – Etablering, organisering og tilbud

Diagnoseuavhengige tilbud
På frisklivssentralen legges det vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Tilbudene utformes slik at brukere kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose. Brukermedvirkning er sentralt i utvikling av tjenesten og gjennomføring av tilbudene.

Bidrar til helhetlige, koordinerte helsetjenester
Frisklivssentralen kan benyttes som tidlig innsats for å forebygge sykdom og være et tilbud til personer i et behandlings-, rehabiliterings- eller habiliteringsforløp. Det gjelder for eksempel hjelp til røykeslutt før kirurgi og støtte til opprett­holdelse av god ernæringsstatus og fysisk aktivitet under og etter behandling.

Tilbudene ved frisklivssentralen er en del av det samlede lærings- og mestringstilbudet i kommunen.  Les mer om læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Henvisning til frisklivssentraler
Personer kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

Oversikt over kommuner med frisklivssentral

Gunn Kvalsvik

Kanskje trenger du starthjelp? Noen som sparker deg i gang? Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er dem med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!