Utenlandsferie, sjekk forsikringen din
02.07.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I disse ferietider er det viktig å huske å sikre seg dersom ulykken først er ute. Skader, sykehusopphold i utlandet eller hjemreiser med ambulansefly dekkes nemlig ikke av den norske stat.

– Mange nordmenn tror at den norske stat alltid hjelper dem, også på ferie.  Sannheter er at den norske stat ikke plikter å dekke kostnader til legehjelp eller å hente deg hjem. I utlandet er det reiseforsikring som gjelder, forklarer generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforeningen LTN.

Om du ikke har kjøpt deg reiseforsikring – kan det derfor bli en ubehagelig overraskelse. I tillegg kan det bli veldig, veldig dyrt.

Dahl-Hilstad mener det ikke er nok å ha en reiseforsikring, hva de dekker varierer nemlig.

– Jeg har det samme rådet til alle som skal på utenlandstur: Husk reiseforsikring, og sjekk – gjerne dobbeltsjekk – forsikringsvilkårene!

Erstatningsregler i utlandet

Hun peker på at det er andre erstatningsregler som gjelder i utlandet, og at dersom en skade skulle skje – så er det landets juridiske lovverk som trer i kraft.

– Skader man seg for eksempel i en motorsykkelulykke i Hellas, er det gresk erstatningsrett som gjelder, forklarer generalsekretæren, og setter fingeren på problemet:

– Ikke alle land har de samme avtalene som Norge. Det handler blant annet om ulike økonomiske forutsetninger, og går reisen utenfor Europa og EU kompliseres det derfor ytterligere, sier Dahl-Hilstad.

Dette dekker vanligvis reiseforsikringer (bruk denne sjekklisten opp mot din egen forsikring)

  • Reisegods: Dekker skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran eller skadeverk. Omfatter også tap av billetter, pass og penger.
  • Reisesyke: Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Omfatter utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.
  • Reiseulykke: Dekker ulykkesskade som inntreffer. Etter fylte 70 år er det begrensninger i summene ved død og invaliditet.
  • Hjemreise ved sykdom: Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.
  • Reiseansvar: Dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annen person eller en annens ting mens du er på reise.

Kilde: Finansportalen

Gunn Kvalsvik

I disse ferietider er det viktig å huske å sikre seg dersom ulykken først er ute. Skader, sykehusopphold i utlandet eller hjemreiser med ambulansefly dekkes nemlig ikke av den norske stat.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!