Hipp hurra for kunnskap

Lurer du noen ganger på hvorfor du fremdeles er medlem av Personskadeforbundet LTN? Du er ikke alene, mange tenker nemlig at når saken deres er ferdig og livet går videre – så melder man seg ut av forbundet.

Her er én (av svært mange) god grunn til å være med videre.

Som organisasjon jobber vi systematisk og målrettet for å forbedre helse og rehabiliteringsfeltet. Dette gjør vi politisk og gjennom mediesaker, men kanskje viktigst bidrar vi ved å initiere, delta og støtte forskning som øker kunnskapsnivået på feltet. Kunnskap som igjen brukes for å forbedre kvaliteten på rehabiliteringen.

Forskning og utvikling støtter vi i hovedsak gjennom ExtraStiftelsen, som siden slutten av 1990-tallet har bistått med midler til hele 58 prosjekter – alle med fellesnevner helseutviklingsprosjekter og forskning. I tillegg har vi mange brukerrepresentanter som bruker tid og ressurser med erfaringsbasert kunnskap inn i kunnskapsutviklingen.

Nå tenker du muligens følgende; hva har dette med meg og mitt medlemskap å gjøre? Sammenhengen er «jo flere vi er – jo mer gjennomslagskraft har vi». Større grupper får rett og slett til mer, sånn er det.

Forbundet har altså gjort en forskjell i 35 år, og det tenker vi å fortsette å gjøre. Og med deg på laget, blir vi sterkere og er mer kraftfulle slik at de som blir skadet i fremtiden, eller som fremdeles er avhengig av god rehabilitering, skal få den beste behandlingen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!