AAP-saken er tapt
10.05.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I går stemte Stortingets arbeids- og sosialkomite imot et forslag som skulle reversere endringene som ble gjennomført for ordningen med arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018. – Vi er skuffet over våre folkevalgte, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Geir Sigbjørn Toskedal, Krf., Arbeids- og sosialkomiteen
Geir Sigbjørn Toskedal, Krf., Arbeids- og sosialkomiteen

Funksjonshemmedes organisasjoner, ansatte i NAV-systemet, leger og andre involverte har fått hardt ut mot endringen siden konsekvensene begynte å vise seg. – Innstrammingene har sendt folk ut i økonomisk uføre, og det er svakt av regjeringen å gjemme seg bak en lovet evaluering, fortsetter generalsekretæren.

Håpet om Krf
Opposisjonen, ved Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti, engasjerte seg i saken, og fremmet et forslag som ville reversere innstrammingen. Men de trengte et Krf som har gått i regjering får å få flertall. – Vi håpet på Krf til det siste, sier Dahl-Hilstad, men de gjemmer seg bak regjeringsplattformen. Hun er svært skuffet over at et parti som markedsfører seg med «sammen for et varmere samfunn» kan stå for en slik politikk.

Fortvilet situasjon
Personskadeforbundet LTN har hele tiden uttrykt bekymring for de som blir rammet, og særlig fordi det går hardt utover de unge som ikke enda er ferdig avklart. – Nå må vi vente på en evaluering som vil fortelle oss det vi allerede vet, avslutter Dahl-Hilstad, at innstrammingen har hatt en uønsket effekt i form av flere på sosiale ytelser.

Gunn Kvalsvik

I går stemte Stortingets arbeids- og sosialkomite imot et forslag som skulle reversere endringene som ble gjennomført for ordningen med arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018. – Vi er skuffet over våre folkevalgte, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!