Regjeringen snur i pleiepengeordningen
26.04.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I følge dagbladet.no har KrF har fått med seg regjeringen på å reversere samtlige endringer i den omstridte pleiepengeordningen. Det betyr at også den siste delen – nemlig graderingsreglene – står for fall.

Debatten om pleiepengeordningen har rast i høst. Kort fortalt snakker vi om en ordning som skal sikre at foreldre med alvorlig syke barn får økonomisk kompensasjon når de må gå ut av jobb for å ta hånd om barna.

Bakteppet for debattene er at regjeringen gjorde endringer i 2017, som de mente skulle føre til at ytterligere 9000 barn og familier skulle innlemmes i ordningen. Ordningen har imidlertid fått hard medfart av blant andre SVs Audun Lysbakken, og flere eksperter har vært på banen og kalt den rå, brutal og grunnlovsstridig.

Nå meldes det om full retrett og ifølge dagbladet.no vil KrFs partileder Olaug Bollestad, på partiets landsmøte i morgen den 27. april, vil annonsere at regjeringen har gått med på å reversere også de siste delene av endringene.

Personskadeforbundet LTN har som interesseorganisasjon engasjert seg i saken, og sammen med svært mange andre puster vi nå lettet ut.

-Vi er glade og fornøyde. At regjeringen gjør en vending her viser at det lønner seg å ikke gi opp og å kjempe for de riktige tingene, sier Birte Sand-Rismyhr.

-Særlig er vi glade på vegne av alle familiene som nå får mer forutsigbarhet i livet og hverdagen med alvorlig langtidssyke barn. Jeg vil også gjerne gi en ekstra honnør til gruppen av foreldre som har stått på for å få regjeringen til å snu i denne saken.

Løvemammaenes kamp

Endringene trer i kraft fra 1. juli i år, skriver dagbladet.no, og de tas med i revidert nasjonalbudsjett, som kommer i midten av mai.

Det er ikke overraskende at det er KrF som har presset på i denne saken. Pleiepenger har lenge vært en av deres fanesaker, og en sentral del av likeverdreformen som ble vedtatt under partiets landsmøte i september i fjor.

En annen sentral pådriver har vært de såkalte Løvemammaene. En av disse er Helle Cecilie Palmer (37) som bor i Rygge utenfor Oslo med mann og tre barn. Mellomste jenta, Aurora på tre år, ble livstruende syk i januar 2016.

Mamma Palmer, sier til dagbladet.no, at hun synes at det verste med dagens pleiepengeordning som endelig står for fall at den setter begrensinger om hvor lenge et barn kan være syk.

Mer penger og fleksibilitet
Nå fjernes altså det siste vedhenget, graderingsreglene – som blant annet Palmer og Løvemammaene har vært kritisk til, og som har fått dramatiske konsekvenser for foreldre med alvorlig langtidssyke barn. Man går altså tilbake til slik det var tidligere der behov ble vurdert individuelt.

Det er, i følge dagbladet.no, foreløpig usikkert hvor mange endringene vil omfatte, og derfor hva det vil koste. Men det er anslått at prislappen vil ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra for inneværende år til posten som tar for seg pleiepenger.

– Systemet skal passe til enkeltmennesker, enkeltmennesker skal ikke passe inn i systemet. Det handler om folk, og folk er forskjellige. Og da er det ikke ett system som passer for alle. Systemet må tilpasse seg den enkelte. Der har pleiepengeordningen en viktig funksjon, understreker KrFs leder Olaug Bollestad til dagbladet.no.

Gunn Kvalsvik

I følge dagbladet.no har KrF har fått med seg regjeringen på å reversere samtlige endringer i den omstridte pleiepengeordningen. Det betyr at også den siste delen – nemlig graderingsreglene – står for fall.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!