Mer dialog og tettere på

Personskadeforbundet LTN utvider sine medieplattformer. Det betyr at i tillegg til medlemsmagasin, facebook og websider samt instagram-konto, tilbyr vi nå også et månedlig nyhetsbrev.

-Målet med nyhetsbrevet er å styrke kommunikasjonen mellom foreningen og medlemmene, sier Birte Sand Rismyhr. Hun er nyhetsbrevets redaktør og har ansvar for innholdet som formidles.

Rismyhr forteller at hvert nyhetsbrev vil inneholde minst tre saker. Hva som kommuniseres vil variere, men målet er å formidle nyheter og aktuelt stoff.

-Målet er å dekke våre hjertesaker og arbeidsfelt.

Vil være nær på – alle
Personskadeforbundet LTN har ca 3000 medlemmer. Mens noen er svært tett på enten ved å være midt i saken sin, eller ved å være aktive i et lag – er majoriteten «bare» medlemmer. Redaktøren for nyhetsbrevet sier hun ønsker å nå alle medlemmene.

-Jeg ønsker at nyhetsbrevet skal nå ut og kommunisere med alle. Også medlemmer som ikke har mye kontakt med organisasjonen. Gjennom nyhetsbrevet får de en enkelt inngang til det som skjer og saker vi er opptatt

I tillegg til det overordnede målet om å styrke kommunikasjonen mellom forening og medlemmer, håper Birte Sand Rismyhr at nyhetsbrevet skal ha en form som oppleves som nær og tett.

-Nyhetsbrevet kommer i en e-post og man slipper å gå via nettsider eller facebook for å nå oss. Målet er å gi små «drypp» av hva som rører seg og en liten påminning om at vi fremdeles jobber på for forbundets saker, forklarer hun, og legger til:

-Siden dette er et nytt format for meg og forbundet, ønsker jeg meg innspill. Send en epost til birte@personskadeforbundet.no, jeg gleder meg til å høre fra deg.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!