Lag en god vår
09.04.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Hipp hurra for lyset og for varmen. Det er spirer overalt, bjørkeallergikerne nyser og tørker røde øyne – og om noen uker er naturen kledd i grønt. Ingen tvil, våren er her!

I tillegg til værskifte og naturens oppvåkning, begynner også Ola Nordmann å flytte ut deler av livet sitt. Ski skal inn i boden og sykler tas ut, biler vaskes og etterhvert blir sommerdekk satt på. I tillegg rakes hager og i byene koster maskinene fortau og gater rene for grus.

Pass på utstyret ditt

Dette er også tiden da flere enn bare bilene (og noen få uredde vintersyklister) inntar veien. Som trafikant – gående, syklende, sparke-syklende eller kjørende – har du et ansvar for at trafikken flyter.

Er utstyret ditt i orden? Er sykkelen i forskriftsmessig stand og virker bremsene på sparkesykkelen?

I tillegg til at du har et ansvar for utstyret, må du også huske regelen om å ta hensyn og gi plass til alle medtrafikanter. Så mange situasjoner kunne vært unngått dersom alle hadde dette som hovedregel på veiene.

Det er også viktig å følge reglene. Bilene og motorsyklene skal holde seg på veien, bruke tegn og avvente når de skal krysse fot- og sykkelfeltet. Syklister er også «kjørende» og skal fortrinnsvis forholde seg til trafikklys og bilveier dersom det ikke er sykkelstier og trafikklys der man ferdes.

Den nye gruppen trafikanter er sparkesyklistene. De finner man fortrinnsvis i bysentrum. I prinsippet er de klassifisert i samme kategori som syklistene. På regjeringen.no står det følgende:

Reglene om særlig aktsomhet overfor andre trafikanter når kjøretøyet brukes på eksempelvis fortau eller gangveg, skal også gjelde for brukere av små el-kjøretøy.

Gående har også et ansvar. De må ikke krysse veien uten at det grønt lys. Dersom kryssingen ikke er lysregulert – må de påse at det ikke kommer kjøretøy før man krysser.

Gunn Kvalsvik

Hipp hurra for lyset og for varmen. Det er spirer overalt, bjørkeallergikerne nyser og tørker røde øyne – og om noen uker er naturen kledd i grønt. Ingen tvil, våren er her!

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!