NAV må skape muligheter, ikke begrensninger
29.01.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I en artikkel publisert på dagbladet.no kritiserer Karin Andersen (SV) den sittende regjeringens NAV-innstramminger. Personskadeforbundet LTN er enige med Karin Andersen, og oppfordrer regjeringen til å spille på lag med brukerne.

Karin Andersen, som er SVs sosialpolitiske talsperson på Stortinget, er kritisk til konsekvensene av at regjeringen har kuttet perioden du kan få arbeidsavklaringspenger (AAP) fra fire til tre år. I tillegg har de gjort det vanskeligere å forlenge perioden med AAP. Med de nye ordningene forsvinner nemlig tusenvis ut av systemet.

Andersen er bekymret for konsekvensene og spør statsråd Anniken Hauglie om hun vet hva som skjer med de som ikke lenger mottar dagpenger etter innstrammingen.

Spille folk gode, ikke dårlige

I tillegg til aktivitetskrav, som er ett av elementene i NAV-innstrammingen, er Andersen kritisk til at regjeringens ensidige fokus på aktivitet og aktivitetskrav.

Baksiden er at folk mister ytelsen sin og faller ut av systemet.

På spørsmål om hva som har skjedd med alle som falt ut av AAP-ordningen, svarer NAV-direktør Sigrun Vågeng:

– Vi skal analysere effekten av regelendringen. De første analysene som med sikkerhet vil kunne si noe om hvilke konsekvenser regelendringen har hatt, skal etter planen være klare i sommer, sier Vågeng til Dagsavisen.

Personskadeforbundet LTN er enige med Karin Andersen, og mener regjeringen må rigge et  NAV som skal spille på lag med brukerne og ikke operere som en motspiller.

-Dette er en sak som vi er opptatt av fordi den angår og også rammer våre medlemmer. Vi tok derfor kontakt med stortingsrepresentant Andersen, etter at hun løftet opp denne problemstillingen, og sa at vi vet hvor det blir av de som faller utenfor etter omleggingen og innstrammingen i NAV-systemet, sier generalsekretær i Personskadeforbundet TLN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

Hun forteller at forbundet er i dialog med Andersen, som sier at de har fått stor respons. Hennes rådgiver har også sagt at hun vil ta denne saken videre og løfte den inn i Stortinget.

– Som Andersen, mener vi det er altfor lenge å vente til sommeren før konsekvensene blir lagt på bordet. Vi vet allerede at kostandene er store for den enkelte og at ordningen ikke fungerer slik den bør.

Rammer enkeltpersoner
Problemet med NAV-omleggingen er at den går utover og rammer enkeltpersoner. Mange av disse er personer som ønsker å jobbe, men som sliter med helseutfordringer som tar tid eller som er kroniske.

Særlig hardt rammes de yngre, som har behov for lengre tid for å blir avklart.

-Den ytterste konsekvensen for de unge er at de blir straffet dersom de forsøker seg i utdanning eller arbeidsliv samtidig som de har helseutfordringer. Det betyr at de opplever at handlingsrommet deres begrenses og at drømmen om å bidra inn i arbeidslivet blir fjernere, fastslår Dahl-Hilstad.

-NAVs oppdrag fra regjeringen er tydeligvis å få flest mulig at folk inn i arbeidslivet. Noe som for så vidt er positivt. Virkemidlene som brukes bunner i en idé om at folk har en tendens til å lure seg unna. Vår erfaring er at folk flest ønsker å jobbe – også de som er skadet og derfor sliter med helseutfordringer, sier hun.

-Hvordan kan NAV fungere bedre for de som er skadet?

– Personskadeforbundet LTN ønsker oss et NAV som klarer å se enkeltmennesker og som gir folk en mulighet slik at de kan bidra inn. Som sagt, vår erfaring som brukerorganisasjon for folk som er skadet, er at alle vil egentlig jobbe – men da må systemet spille på lag, sier hun, og legger til:

-Avkryssingssystem, slik jeg mistenker NAV styres utfra, er ikke veien å gå. I sånne system forsvinner nemlig folk.


Arbeidsavklaringspenger (AAP):

Fra og med 2018 er det innført trekk når man uten rimelig grunn bryter gitte aktivitetsplikter:

  • Ikke møter hos NAV etter innkalling. • Ikke møter som avtalt på arbeidsrettet tiltak, behandling eller utredning.
  • Ikke gir de opplysningene og leverer de dokumentene som NAV krever innen fristen.

Kilde: NAV

 

 

Gunn Kvalsvik

I en artikkel publisert på dagbladet.no kritiserer Karin Andersen (SV) den sittende regjeringens NAV-innstramminger. Personskadeforbundet LTN er enige med Karin Andersen, og oppfordrer regjeringen til å spille på lag med brukerne.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!