• Forside
  • Nyheter
  • Den internasjonale dagen for folk med nedsatt funksjonsevne
Den internasjonale dagen for folk med nedsatt funksjonsevne
03.12.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Hver dag, time, minutt og sekund blir mennesker med nedsatt funksjonsevne diskriminert. Her til lands handler det blant anna om fysiske utestengelser, skoler som ikke møter barns behov, manglende rehabiliteringstilbud og økonomiske rammer som gjør det vanskelig å leve fullverdige liv.

At mennesker med nedsatt funksjonsevne har de samme menneskerettighetene som andre  virker ikke bare naturlig, det er også nedfelt i FNs bærekraftmål. Menneskerettighetene gjelder for alle – det slår verdenserklæringa og de to hovedkonvensjonene om sivile og politiske, og økonomisk, sosiale og kulturelle rettigheter fast.

Likevel er situasjonen ganske nedslående for mennesker med nedsatt funksjonsnedsettelse.

Nedslående tall
Ifølge FN er det over én milliard mennesker i verden som lever med en form for funksjonshemming. Noe som tilsvarer 15 prosent av verdens befolkning. Folk med nedsatt funksjonsevne har betydelig dårligere levekår enn andre.

De er overrepresentert blant de fattige og har en langt høyere risiko for å dø før de fyller fem år. Studier viser for eksempel at:

  • I Tanzania har 42 prosent av de funksjonshemmede aldri fått noen som helst skolegang.
  • I Brasil er det fire ganger mer sannsynlig for at man får grunnleggende skolegang dersom man er funksjonsfrisk.
  • I USA er arbeidsledigheten blant funksjonshemmede på rundt 80 prosent.

Heldigvis er situasjonen bedre i den vestlige verden og i Norge. Men også vi har en lang vei å gå før vi er i mål. Her er noen harde norske fakta:

  • Funksjonshemmede barn har 2-3 ganger så stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep.
  • Svært mange får ikke den undervisningen de har krav på i skolen.
  • Under halvparten av de funksjonshemmede i yrkesaktiv alder er i arbeid.
  • Kun omkring 1,2 prosent av de norske bistandsmidlene går til å bedre funksjonshemmedes rettigheter. Dette til tross for at de funksjonshemmede i utviklingsland er spesielt utsatt for fattigdom, menneskerettighetsbrudd og marginalisering.

Fakta forteller oss hvor vi står
Personskadeforbundet LTN mener at å få fakta på bordet er den eneste måten å komme videre på.

Bakgrunn:
I 1992 besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember hvert år som internasjonal dag for folk med nedsatt funksjonsevne. Målet med dagen er å sette søkelys på «gruppen», oppsummere status og se hvorvidt de er representert i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt.

Gunn Kvalsvik

Hver dag, time, minutt og sekund blir mennesker med nedsatt funksjonsevne diskriminert. Her til lands handler det blant anna om fysiske utestengelser, skoler som ikke møter barns behov, manglende rehabiliteringstilbud og økonomiske rammer som gjør det vanskelig å leve fullverdige liv.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!