• Forside
 • Nyheter
 • Treningspoliklinikken er blitt til treningslab Studio 99
Treningspoliklinikken er blitt til treningslab Studio 99
19.11.2018 Forfatter: administrator

Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk flyttet for få måneder siden inn i nye lokaler i bygg 99 på Aker helsearena, og fikk nytt navn.

Treningslab Studio 99 er en moderne treningsfasilitet på ca 300 m2, treningssenter og treningslab, i tilpassede lokaler for personer med funksjonsnedsettelser. Rent fysisk ligger treningslokalet der det gamle apoteket på Aker sykehus lå.

-På dagtid drives aktiviteten av tverrfaglig helsepersonell tilknyttet poliklinikken på Sunnaas sykehus, forteller koordinator for Studio 99, Stine Storrud.

-Vi er stolte over lokalet og opplegget. Selve bygget er nytt, funksjonelt og fint. Her er det kondisjons- og styrketreningsapparater med smartteknologi, en stor gruppetreningssal, moderne garderobefasiliteter og kaffekrok.

-Hvordan får man som utenforstående tilgang?

-På dagtid må man ha henvisning fra sin fastlege. Det er altså poliklinisk. Rent teknisk er det et rehabiliteringstilbud som er plassert under frikort én og ikke to, noe som gjør at mange slipper egenandel.

Storrud forklarer at treningsprogrammene har en varighet på tre måneder og foregår til fastsatte tider på Aker helsearena i Oslo, individuelt eller i gruppe for målgruppene. Ansvarlig helsepersonell er tilknyttet treningspoliklinikken. Det tverrfaglige teamet består av lege, fysioterapeut, idrettspedagog og koordinator.

Også et kveldstilbud

Det er et ønske fra Aker helsearena om at brukerorganisasjoner skal benytte lokalitetene på kveldstid og etterhvert også i helgene.

-Landsforeningen for ryggmargsskadde (LAR) er allerede i gang og de har trening to kvelder i uken. Over nyttår starter Slagforeningen opp. Vi har fremdeles ikke landet på helgene, men så langt er lokalene ledige på fredagen, sier koordinatoren for Studio 99.

-Betyr det at alle kan benytte seg av tilbudet?

-På dagtid kan man det. Dersom man får henvisning. Men på kveldstid må man være med i en av organisasjonene som har avtale. Så langt LARS eller Slagforeningen, sier hun.

Målgruppe og innhold

 • Personer med fysiske funksjonsnedsettelser (ryggmargsskader, CP, annen nevrologi, multitraume mm.)
 • Personer med ervervet hjerneskade (traumatisk hjerneskade, hjerneslag, afasi, hjernetumor mm.)
 • Innhold for personer med fysisk funksjonsnedsettelse
 • Kondisjon- og styrketrening i sal og på apparater, individuelt og i gruppe
 • Funksjonstrening i sal, individuelt
 • Robotassistert vektavlastet trening i lokomat, individuelt
 • Fortsatt sterk og stødig – inkomplett skade, individuell
 • Tetragruppe i sal og på apparater, individuelt
 • Funcobic – sittende aerobic i gruppe
 • Funcpump – stasjonstrening i gruppe

Innhold for personer med ervervet hjerneskade

 • Gangtrening, individuelt
 • Kondisjon og styrketrening, individuelt og i gruppe
 • Erfaringsforum og yoga i gruppe
 • Fysisk og kognitiv trening i gruppe

 

Henvisning

Sunnaas sykehus HF henviser internt ved epikrise.

Eksterne søkere henvises via fastlege.

Henvisning sendes til Sunnaas sykehus HF, treningslab Studio 99, Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr

administrator

Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk flyttet for få måneder siden inn i nye lokaler i bygg 99 på Aker helsearena, og fikk nytt navn.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!