Mulighet for jobb
16.11.2018 Forfatter: Julie Rønbeck

Det har lenge vært førsøkt en rekke ulike arbeidsrettede tiltak for å få mennesker med redusert arbeidsevne tilbake ut i jobb. Mange av disse tiltakene har vært rettet mot å forberede personer på å vende tilbake til arbeidslivet.

Et typisk eksempel er arbeidspraksis i skjermet virksomhet eller praksisordninger uten lønn. Ofte har det også vært slik at personen en lengre periode kun skal være i behandling for å «bli frisk» før det er aktuelt å tenke arbeid og arbeidsrettede tiltak.

Forskning viser imidlertid at dette er holdninger og tiltak som ikke fører frem. Det har vist seg at det som faktisk fungerer, er ordinært arbeid på en vanlig arbeidsplass – med lønn, og gjerne i kombinasjon med behandling og/eller rehabilitering.

Individuell jobbstøtte
Individual Placement and Support (IPS) eller Individuell jobbstøtte, som det heter på norsk, er en metode som fokuserer nettopp på det at man blir friskere av å komme ut i ordinært arbeid.

I prosessen skal man få hjelp av en såkalt jobbspesialist. Jobbspesialisten har som oppgave å finne en arbeidsplass som både er i tråd med det pasienten selv ønsker, samt er tilpasset de helseutfordringene vedkommende måtte ha.

Stikkordene her er individuell tilpasning. Å lytte til den som skal tilbake til arbeidslivet og de ønsker og behov denne personen har, er avgjørende for et godt resultat. Samtidig er det essensielt å skape gode relasjoner med arbeidsgivere, slik at de føler en trygghet ved å ansette noen de vet har utfordringer.

Modellen bør utvides til flere brukergrupper
IPS modellen har i hovedsak vært benyttet på de med psykiske lidelser/eller rusutfordringer, og det er dokumentert at flere kommer tilbake til ordinært arbeid, sammenliknet med de som får annen type oppfølging.

Det forskes nå på unge som er på kanten av uføretrygd, og personer med kroniske og langvarige smerter. Så langt er resultatene lovende. Politikerne har lyttet til forskerne, og i det siste statsbudsjettet ble det foreslått å doble midlene til IPS fra 100 til 200 millioner kroner.

Personskadeforbundet LTN mener dette er gode nyheter. Det er mange som sliter med senvirkninger av skader og som ønsker å vende tilbake til arbeidslivet, men som opplever at det er vanskelig å nå gjennom i de «vanlige» kanalene som arbeidssøker.

Det kan også være utfordrende å vite hvor åpen man bør være om helseutfordringene sine i en jobbsøkerprosess. Det å ha en jobbspesialist som kjenner arbeidsmarkedet, og som er tett på og med i prosessen, kan gjøre det lettere og mindre skummelt.

Fokuset på individuell tilrettelegging med forankring i de jobbønsker den enkelte måtte ha, samt tett dialog og samarbeid med arbeidsgivere, øker sannsynligheten for å finne en jobb det er mulig å stå i over tid.

Julie Rønbeck

Det har lenge vært førsøkt en rekke ulike arbeidsrettede tiltak for å få mennesker med redusert arbeidsevne tilbake ut i jobb. Mange av disse tiltakene har vært rettet mot å forberede personer på å vende tilbake til arbeidslivet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!