Hjernen vårt viktigste organ
12.11.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

For ett år siden ble den første Nasjonale hjernehelsestrategien lansert. I en blogg på Oslo Universitetssykehus forteller Hanne Flinstad Harbo, avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling, hvorfor en strategi rundt hjernehelse er så viktig.  

Fokus på hjernen har de siste årene vokst. Dette har blant annet ført til at det forskes mer og at man i dag vet mye mer om hjernen enn vi gjorde tidligere. Dette fører til at vi forstår mer om hvilken fantastisk rolle hjernen har, men også at dette er et organ som krever beskyttelse og må ivaretas.

Harbo skriver på bloggen sin:

«Vi som jobber i sykehuset fremmer hjernehelsen ved å diagnostisere og behandle hjernesykdommer, og vi forsker på nevrologiske sykdommer. Vi vet hvor viktig det er for oss alle at hjernehelse nå har kommet på dagsordenen. For hjernen er uerstattelig og sårbar, fascinerende og gåtefull. Hele livet ditt styres fra hjernen.»

Sykdom og skader

Et fokus på hjernehelse handler altså om tiltak som berører oss når hjernen vår blir syk eller skadet. Altså kunnskapsproduksjon gjennom forskning, forebygging, og ikke minst gjennom god og riktig rehabilitering.

Begrepet hjernehelse ble lansert i forbindelse med Nasjonal hjernehelsestrategi. Forslaget om å bruke fellesbegrepet hjernehelse kom fra Hjernerådet som er en paraply bestående av en rekke organisasjoner og fagpersoner, blant annet Personskadeforbundet LTN.

Personskadeforbundet LTN mener det både er logisk og funksjonelt å snakke om hjernehelse. Vår erfaring tilsier nemlig at de som sliter med sykdom eller skader på hjernen deler mange utfordringer. Det handler om å leve med en kronisk tilstand som gir en del utfordringer.

-At vi samler oss gjennom et felles begrep gjør også at vi blir flere, noe som gjør at vi blir en sterkere pressgruppe inn mot myndigheter og forvaltning, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN.

Hun er enig med Harbo at det er svært positivt at vi har en nasjonal strategi rundt hjernehelse. Det er midlertid langt igjen før vi er i mål.

-Selv om vi ser at mye skjer er det også mange utfordringer, sier Dahl-Hilstad. Det er ikke nok kapasitet til behandling for alle de som blir skadet, kommunene mangler kunnskap og en del mildere hodeskader blir rett og slett ikke oppdaget. Heldigvis er vi nå flere om å holde presset oppe, en god hjernehelse er viktig for alle, avslutter hun.

Nasjonal hjernehelsestrategi har fire overordnede mål:

  • God hjernehelse hele livet – forebygging og livskvalitet
  • Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud og bedre ivaretakelse av pårørende
  • Gode forløp – fra symptom til diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering
  • God kunnskap og kvalitet gjennom forskning og innovasjon.

Kilde: https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2018/11/01/livet-ditt-styres-fra-hjernen/?fbclid=IwAR0EKyVJuR6OAg870B_PGBYuxC5AfgB9g596x8yqiNz9-s7SrEiPxz5ZpZI

Gunn Kvalsvik

For ett år siden ble den første Nasjonale hjernehelsestrategien lansert. I en blogg på Oslo Universitetssykehus forteller Hanne Flinstad Harbo, avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling, hvorfor en strategi rundt hjernehelse er så viktig.  

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!