La skolebarn få plass!
13.08.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I disse dager inntar hundretusenvis av barn fortau og veier for å gå på skolen. Ikke la sommerfugler i magen og dansende ransler på ryggen ødelegges av ulykker som kan unngås.

Her er en sjekkliste for både deg som har skolebarn, men også alle oss andre som ferdes på de samme veiene.

Du som har skolebarn:

  • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen. Øv på skoleveien sammen med barna.
  • Velg den tryggeste veien når dere går til og fra skolen. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om skoleveien kan bli litt lengre.
  • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
  • Det er anbefalt at barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
  • Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å  sykle alene.
  • Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre. Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.

For alle som ferdes i trafikken:

  • Vær ekstra bevisst når du ferdes i trafikken. Særlig de første ukene og i tettbygde strøk må du følge ekstra godt med.
  • Kjører du forbi skole eller skoleområder senk farten og bruk blikket.
  • Sykler du, reduser farten og ta hensyn. Vent med birkentreningen.
  • Klipp hekken din om den har vokst seg utover og tatt noe av fortauet eller gjør det vanskelig å se utkjøringer fra sideveien.

Gunn Kvalsvik

I disse dager inntar hundretusenvis av barn fortau og veier for å gå på skolen. Ikke la sommerfugler i magen og dansende ransler på ryggen ødelegges av ulykker som kan unngås.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!