Dobling av antall unge uføre
09.08.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

En gjennomgang fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at antall unge uføretrygde under 30 år har økt kraftig.

I følge direktoratet er en av forklaringene bak økningen av antall uføretrygdede, medisinske fremskritt. Nemlig at mennesker med nedsatt funksjonsevne oftere overlever og dermed kommer med i statistikkene. I tillegg får flere tidligere avklart om de kan forsørge seg selv. Dette skyldes endringer i regelverket.

Disse forklaringene er selvsagt relevante, men de bare delvis forklarer stigningen i antall uføre. Det er også få indikatorer på at ungdommene er sløve og late.

– Slik det kommer frem i de nye tallene fra NAV er det ganske tydelig at det ikke er latskap og sløvhet som ligger bak økningen i antall unge uføre, sier Berit Therese Larsen i en artikkel publisert i VG. Larsen er interessepolitisk leder ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

– Slik sett er denne rapporten en frikjennelse av ungdom. Det ser ikke ut til å være grunn til å mistenkeliggjøre denne gruppen, slik vi har sett i debatten de siste årene, sier hun.

I den samme artikkelen fastslår arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at det er for mange unge som er på uføretrygd.

– De unge utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men økningen gir likevel grunn til bekymring. Antall unge uføre er for høyt og må ned, sier arbeidsministeren.

FAKTA
– Det er flere unge menn enn unge kvinner som uføretrygdes som 18-åring. Diagnosedataene tyder på at disse i mye større grad enn unge kvinner uføretrygdes for nevroser og atferdsforstyrrelser.

-NAV har i sin gjennomgang slått sammen tallene for både uføretrygdede og de som har vært på ordningen tidsbegrenset uføretrygd.

-En del av forklaringen på at flere unge mottar uføretrygd har også sammenheng med at det er blitt strammet inn på ytelser. Det er mer tidsbegrensning, raskere oppfølging og raskere ut i arbeid. Flere rekker da å få en uføretrygd før de fyller 30 år.

Gunn Kvalsvik

En gjennomgang fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at antall unge uføretrygde under 30 år har økt kraftig.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!