Prikker og høyere bøter
02.08.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Nesten halvparten av sjåfører mellom 18 og 29 år bruker sosiale medier bak rattet. Myndighetene foreslår å innføre høyrere bøter og bruk av prikker for å få bukt med ukulturen. Personskadeforbundet LTN støtter forslaget.

Vi tekster, ringer, filmer og sjekker mobilen. Alt dette i fart. Stort sett går det bra, men i følge vegnett, skjer tre av ti dødsulykker i trafikken på grunn av uoppmerksomhet.

En ny undersøkelse Norstat, som er gjengitt på nrk.no og gjort på vegne av Storebrand, viser videre at mobilbruk gir fra 22 til 164 ganger høyere risiko for ulykker enn vanlig kjøring.

Alt tyder altså på at mobilbruk og bilkjøring rett og slett ikke hører sammen. Vi må derfor prøve å endre medievanene våre, som historisk fremdeles er i startgropen, før de får satt seg.

Ungdommen er verstinger

Det viktigste argumentet for å ikke bruke mobilen mens man kjører er selvsagt faren for å forårsake trafikkulykker.

-Uoppmerksomme førere er farlige i trafikken. Det er alle enige i. Derfor er vi bekymret for den økende bruken av mobil, som altså betyr livsfarlige situasjoner i trafikken, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Problemet, ifølge Oretorp, er at skremselspropaganda om hvor farlig dette er ikke fungerer – særlig overfor ungdom. Det er kjent at den del av hjernen der evnen til å tenke og forstå konsekvenser først er ferdigutviklet ved 23-25 års alder.  Altså hjelper det ikke å få bukt med ukulturen kun ved å lage kampanjer og andre tiltak for å fortelle om konsekvenser av en ulykke.

Oretorp jobber for tiden med et høringssvar til Samferdselsdepartementet som forslår å øke boten for mobilbruk i forbindelse med bilkjøring. I tillegg foreslår myndighetene å øke prikkbelastningen.

-Med sitt forslag om innstramming og høyere straff forteller myndighetene at også de er beviste på utfordringen og ukulturen, og at de ønsker å gjøre noe med den, sier han.

Kostbart i tillegg
Det mange ikke er klar over, er at en ulykke forårsaket av mobilbruk i trafikken kan påvirke utbetalingen fra forsikringsselskapene. Dette bekrefter både fagsjef i Storebrand, Peter Berg, og forebyggingsekspert i Tryg Forsikring, Øivind Setnes, i en sak på nrk.no.

– Har mobilen en årsakssammenheng i en bilulykke, får du en avkorting i erstatning. Det vil si at forsikringsselskapet ikke vil dekke hele skaden. I et grovt tilfelle kan det hende du må betale alt selv. Desto større skade, desto mer må du betale selv, forklarer Setnes, og legger til:

– Om du forårsaker en dødsulykke, må du sannsynligvis betale erstatning til den avdødes familie også, det kan bli dyrt.

Hjelper med strengere straff

Standardboten for mobilbruk i trafikken, ligger i dag på 1700 kroner, avhengig av hvor grovt lovbruddet er. En sum som ikke samsvarer med overtredelsens alvorlighetsgrad og som heller ikke ser ut til å skremme folk fra å bruke mobilen mens de kjører.

Myndighetene forslår derfor å øke boten til 5000 kroner samt øke prikkbelastningen fra to til tre prikker. I 2016 ble prikkbelastningen evaluert av TØI. Undersøkelsen viser at ordningen virker som sådan. Dette er også et av argumentene myndighetene bruker i høringen når de blant annet foreslår å øke prikkbelastningen.

Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp mener myndighetenes argumenter både er logiske og fornuftige.

– Flere undersøkelser viser at strengere straff fungerer og reduserer trafikkovertredelser. Tre prikker er mye, og svir. Er man i prøveperioden, det vil si de to første årene etter at man har fått førerkort så vil man dessuten få dobbel prikkbelastning og da er man farlig nære å få førerretten inndratt. Og er det noe ungdommer er redde for så er det «å miste lappen». Svir gjør også 5000 kroners boten. Kanskje særlig for unge som normalt sett har dårligere råd en eldre.

Svar for høringen er 5. september og forhåpentligvis vil endringene tiltre i slutten av 2018.

Gunn Kvalsvik

Nesten halvparten av sjåfører mellom 18 og 29 år bruker sosiale medier bak rattet. Myndighetene foreslår å innføre høyrere bøter og bruk av prikker for å få bukt med ukulturen. Personskadeforbundet LTN støtter forslaget.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!