Ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2019
09.07.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN følger tett på politiske føringer som vi vet berører våre medlemmer. Vi lobbyerer, deler kunnskap, bruker media og kommer med innspill. Nå er det Ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2019 som står på agendaen.

Nedenfor får du en kortversjon av våre kritiske innspill til innholdet i Ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2019. Innspillene, som er basert på våre erfaringer samt det vi ser mangler i forslaget, ble overlevert regjeringen i juni.

  1. Regjeringen fastslår at helsetjenesten skal være «Pasientens helsetjeneste». Om dette skal skje i praksis må helsepersonell ha nok tid og ressurser til å behandle utfra den enkelte pasients medisinske og psykososiale behov.
  2. Vår erfaring er at mange pasienter opplever manglende koordinering og planlegging ved overflytting mellom sykehus – og mellom sykehus og kommune.
  3. Pasienter med behov for langvarig og spesialisert rehabilitering møter store forskjeller i det kommunale helse- og rehabiliteringstilbudet.
  4. Begrensede ressurser tvinger helsepersonell til å hver dag ta valg om hvem som skal få sjansen til å bli så bra som mulig, og hvem som ikke skal få det.
  5. Selv om en stadig større andel av befolkningen blir eldre og sannsynligvis vil trenge flere helsetjenester, må ikke dette gå på bekostning av andre helsetilbud.
  6. Det legges for liten vekt ved den traumatologiske behandlingskjeden. Det gjelder både ved akuttbehandling, i rehabiliteringstilbudet, og i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
  7. Som følge av en aldrende befolkning må vi regne med en økning i antall fall- og bruddskader. Likeså vil en forventet økning av antall syklister og andre sårbare trafikanter medføre en betydelig økning i både store, moderate og små skader.
  8. Mens det finnes pakkeforløp for 28 kreftdiagnoser så finnes det ikke et eneste forløp for ulykkesskader.
  9. Kun halvparten av alle pasienter med traumatiske hjerneskader får den behandling som retningslinjene tilsier.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN følger tett på politiske føringer som vi vet berører våre medlemmer. Vi lobbyerer, deler kunnskap, bruker media og kommer med innspill. Nå er det Ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2019 som står på agendaen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!