Tusenvis av fotgjengere skades årlig i singelulykker
02.07.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Over 6000 fotgjengere i Oslo ble skadd i ulykker uten at andre trafikanter var involvert i 2016, viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt.

Av 6309 ulykker som involverte fotgjengere i Oslo i 2016, skjedde hele 97 prosent uten at andre var innblandet, skriver Dagsavisen.

– Folk sklir på glatte fortau, tråkker i hull i veien, snubler i fortauskanter og kommer i veien for hunder som eierne ikke klarer å holde styr på, oppgir forskningsleder Torkel Bjørnskau ved TØI til avisen.

Rapporten fra TØI er basert på tall fra Oslo legevakt. Av de mange ulykkene er 7 prosent definert som alvorlige og omfatter kompliserte brudd- eller hodeskader. De øvrige var mindre brudd, sårskader eller hjernerystelser.

Hele 70 prosent av skadene oppsto i vinterhalvåret, og det er flere kvinner enn menn som skader seg, trolig fordi de fysisk tåler dårligere å falle. Bjørnskau etterlyser bedre klassisk vintervedlikehold som måking og strøing.

– Det virker som om det var unødvendig mange skader i 2016. Sist vinter var det fryktelig vanskelige forhold, så trolig ble enda flere skadd da, sier Bjørnskau.

Flere menn skader seg om natten om sommeren, trolig i forbindelse med fyll, men dette utgjør likevel ikke en stor andel.

Gunn Kvalsvik

Over 6000 fotgjengere i Oslo ble skadd i ulykker uten at andre trafikanter var involvert i 2016, viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!