Klar for en ny sommer?
26.04.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Restplasser på par-kurs.
Vi vet at mange par hvor den ene eller begge får en skade opplever store utfordringer i hverdagen. Derfor arrangerer vi med jevne mellomrom par-kurs.

Vi har nå plass til to ekstra par på vårt neste kurs som er den 1.-3. juni, på Quality Hotel i Tønsberg.

Kurset har som overordnet mål å bidra til økt mestring av belastninger i hverdagen, og hovedtemaene er:

  • lære om hvorfor vi får belastninger og hvordan de virker inn på osslære metoder og teknikk
  • er som kan redusere disse, og hvordan dette kan brukes i hverdagen
erfaringsutveksling, og gjennom
  • dette få økt forståelse og innsikt i egen og partnerens situasjon forebygge belastninger og lære hen
  • siktsmessige mestringsstrategier for den enkelte og for oss som par

Kurset består av en kombinasjon av korte forelesninger, praktiske øvelser og erfaringsutveksling i plenum.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
• Kurset er for par hvor den ene eller begge har skade, forårsaket av sykdom eller ulykke, og som bor sammen i et fast parforhold.
• Forbundet sentralt dekker kurset, hotell med helpensjon og reiseutgifter. Egenandelen er kr 1 000 pr. deltager. Forutsetning for deltagelse er medlemskap i forbundet.

Ta gjerne kontakt med for flere opplysninger, eller for tilsendelse av påmeldingsskjema – tlf. 22 35 71 00 eller e-post til: post@personskadeforbundet.no.

Velkommen til å ta kontakt!

Gunn Kvalsvik

Restplasser på par-kurs.
Vi vet at mange par hvor den ene eller begge får en skade opplever store utfordringer i hverdagen. Derfor arrangerer vi med jevne mellomrom par-kurs.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!