Spennende invitasjonen fra NAV
12.04.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Nå kan DU fortelle NAV hva uføretrygdede trenger for å komme i arbeid!

NAV jobber kontinuerlig med å forbedre bistanden til sine brukere og i den forbindelsen har Personskadeforbundet LTN blitt forespurt om å formidle kontakt med medlemmer som er uføretrygdede.

I følge NAV er målet deres å lære mer om hvordan de best kan hjelpe uføre med å komme tilbake i arbeid.

Konkret etterspør de personer som er uføretrygdet som sitter inne med tanker om hvordan dette kan gjøres bedre.

Dersom du ønsker å melde deg som intervjuobjekt, gjør du det som enkeltperson, og ikke som representant for Personskadeforbundet LTN eller en annen organisasjon.

Intervjuene er planlagt i mai og juni, og gjennomføres i Oslo sentrum. NAV lover også en liten påskjønnelse til de som vil stille til intervju.

Er du interessert ta kontakt med NAV senest fredag 27. april 2018,  på e-post-adresse ufore.i.jobb@nav.no

Og ja, del gjerne invitasjonen med alle andre du tror kan være interessert.

Gunn Kvalsvik

Nå kan DU fortelle NAV hva uføretrygdede trenger for å komme i arbeid!

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!