Spesialundervisningen må styrkes, ikke fjernes
06.04.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

En ekspertgruppe har levert en rapport til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Rapporten konkluderer med at den individuelle retten til spesialundervisning bør fjernes.

Kritikken rapporten peker på, og som ligger til grunn for å legge ned dagens ordning, er blant annet følgende fakta:

Ett av to barn som mottar spesialundervisning, får det av ufaglærte. Dette gjelder også mange av dem som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

En av tre som får spesialundervisning, blir tatt ut av klasserommet. Dagens system virker derfor ekskluderende.

Bare et mindretall av barn og unge med behov for et tilrettelagt pedagogisk opplegg, får det. Og det tar også altfor lang tid før de får den hjelpen de trenger.

Enig i analysen, men uenige i virkemidlene

Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, er enig i at det er store mangler i hvordan dagens spesialundervisningsordning fungerer. Det er heller ikke store faktafeil i kritikken ekspertutvalget fremlegger. Å fjerne løsningen er hun likevel uenig i.

-Vi kjenner igjen mange av de kritiske punktene som ekspertutvalget peker på, dette er forhold vi i en årrekke har meldt inn til både myndigheter og fagfolk. Å ta bort ordningen er imidlertid dramatisk og noe vi er svært uenige i, sier hun.
Dahl-Hilstad understreker at å fjerne en rett fordi systemet ikke fungerer optimalt er en merkelig konklusjon og en løsning som hun er helt uenig i. Særlig når det ikke samtidig blir presentert en alternativ løsning som er realistisk og som faktisk vil ivareta de det gjelder. Nemlig brukerne av ordningen.

-Å fjerne retten til spesialundervisning er et eksperiment som vil ramme mellom 15 og 25 prosent av elevene i grunnskolen. Dersom utvalget får det som de vil, skal ansvaret for undervisning og tilrettelegging overføres til hver enkelt skole og lærer. Når vi vet hvilke ressurser som er i dagens skoler vet vi at dette vil ramme hardt og vi frykter at mange vil ende opp med en langt dårligere løsning, fastslår hun, og legger til:

-Vi mener at kartleggingen som er gjort heller bør brukes til å styrke spesialundervisningen, heller enn å ta den bort.

Ekspertutvalg uten eksperter

Personskadeforbundet LTN står ikke alene i kritikken av forslaget om å legge ned den individuelle retten til spesialundervisning. Et samlet brukermiljø står bak, blant annet representert ved FFO, Unge Funksjonshemmede og Barneombudet.
Brukerne og brukermiljøene spør blant annet om hvordan de kan produsere en slik rapport, under tittelen ekspertutvalg, uten å faktisk ha eksperter i utvalget. Altså de som er brukere av tjenesten.
-Det som skjer altså igjen, professorer og fagpersoner uten erfaringskompetanse, definerer og gir føringer på hvordan en ordning bør utformes. Hvorfor er ikke brukernes stemme endel av ekspertgruppen? Rett og slett en ovenfra og ned holdning. Vi lurer også på hvem som skal bestemme hva tilpasset undervisning skal innebære, sier hun

– Hva kan du trekke frem som positivt av rapportens innhold?

– Det er positivt at dagens situasjon blir belyst, og også at det finnes vilje til endring. Men vi må ha endring til det bedre, og ikke bare for endringens skyld.

Gunn Kvalsvik

En ekspertgruppe har levert en rapport til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Rapporten konkluderer med at den individuelle retten til spesialundervisning bør fjernes.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!