Tid for dekkskift?
03.04.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I følge regler og lovverk skal man skifte til sommerdekk første mandag etter påske. Unntaket er Nordland, Troms og Finnmark der piggdekk ikke er lov etter 01. mai.   

Det har vært en lang vinter, synes iallfall noen av oss, og fremdeles er det minusgrader mange steder. Temperaturfall, selv om det er sol og plussgrader på dagtid, kan raskt føre til frost og glatte veger. Det store spørsmålet er derfor hvordan du skal forholde deg til reglene om dekkskifte.

I følge Statens vegvesen er det du som fører som må vurdere om kjøretøyet ditt er sikret tilstrekkelig veggrep. Når det er glatt føre kan du oppnå dette ved å bruke vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.

Det står også spesifikt på vegvesenet sine hjemmesider at kravet om tilstrekkelig veggrep veier tyngre enn fristene for når piggdekk og kjetting kan benyttes, hvis føreforholdene krever det.

Råd for dekk og anbefalinger

Anbefalingene fra vegvesenet er som følger:

  • Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep.
  • Dekkene må uansett føre ha 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.
  • Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret.
  • Piggfrie vinterdekk på sommerføre har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt.

Krav til dekk i vinterperioden:

  • Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.
  • Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).
  • Kjøretøy til og med 3500 kilo må ha piggdekk på alle hjul dersom du velger piggdekk.
  • Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm.

Gunn Kvalsvik

I følge regler og lovverk skal man skifte til sommerdekk første mandag etter påske. Unntaket er Nordland, Troms og Finnmark der piggdekk ikke er lov etter 01. mai.   

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!