Trafikken er langt farligere for menn
08.03.2018 Forfatter: admin

Statiststikk fra SSB er tydelig og kan ikke bortforklares; det er langt farligere å være mann i trafikken, enn kvinne. Tall viser at risikoen ikke bare er stor – den øker enormt dersom du er så uheldig å være mann.

På selveste kvinnedagen, 8. mars, er det betimelig å se litt på hvilke grunner som ligger bak ubalansen mellom kjønn som hersker i trafikken. Det er nemlig ikke bare nye tall som viser skjevhet, dette er gjennomgående også historisk.

Uvettig kjøring

Er forklaringen så enkel som at menn kjører mer bil enn kvinner? Noe av forskjellene kan nok tilskrives dette. Tall fra Vegvesenet viser nemlig at menn i snitt kjører dobbelt så langt som kvinner.

Men dette forklarer bare delvis kjønnsforskjellene.  I følge veidirektør Terje Moe Gustavsen er nemlig hovedgrunnen at menn, særlig i alderen 45 – 65 år, driver med livsfarlig kjøring.

-De ser seg selv som litt usårlige og tar sjanser de absolutt ikke burde tatt, sier han.

Kvinner, på den andre siden er mer forsiktige og tar færre sjanser. Noe som altså lønner seg. Uvettig kjøring fører nemlig til utforkjøringer i høy fart. Og dette er de to faktorene som tar flest liv og som fører til størst skader.

– Det handler mye om fart i denne aldersgruppen. Det er grunn til å tro at de er overmodige, at de ser seg selv som litt usårlige og tar sjanser de absolutt ikke burde tatt, sier Gustavsen.

Han peker på at mange slike ulykker også skjer i mørket, og at sjåførene har tatt sjanser de ikke skulle ha tatt. Etter hvert som hovedveiene er blitt bedre sikret, er tendensen til alvorlige ulykker på sekundærveiene tydeligere.

admin

Statiststikk fra SSB er tydelig og kan ikke bortforklares; det er langt farligere å være mann i trafikken, enn kvinne. Tall viser at risikoen ikke bare er stor – den øker enormt dersom du er så uheldig å være mann.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!