Endelig i mål med en av våre hjertesaker
01.03.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Etter 26 år og utallige brev, møter og telefoner fra Personskadeforbundet LTN har endelig regjeringen vedtatt å heve erstatningsnivået for barn og unge.

Forbundets pådriver Per Oretorp, Astrid Johansen, lovens arkitekt Morten Kjelland og statssekretær Sveinung Rotevatn
Forbundets pådriver Per Oretorp, Astrid Johansen, lovens arkitekt Morten Kjelland og statssekretær Sveinung Rotevatn

Fredag 16 februar mottok forbundet det gode nyhetene. – Dette er fantastiske nyheter. Først og fremst for de som blir skadet, men også for Norge som rettstat. Det er forunderlig at en så diskriminerende lov har fått stått urørt i alle disse årene, sier en glad assisterende generalsekretær Per Oretorp.

-Lovendringen vil gi barn og unge som skades i fremtiden helt andre muligheter til å delta i samfunnet og leve et verdig liv, fortsetter han. Han overtok stafettpinnen og har hatt barneerstatningssaken på bordet sitt siden han startet i forbundet for over 11 år siden.

Mange hinder i veien
Barneerstatningsreglene skal gjelde for skader som viser seg frem til skadelidte er 19 år, mot dagens regler som gjelder frem til barna er 16 år. Det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Barn som blir skadet for livet, i for eksempel en trafikkulykke, skal få en riktig erstatning. De nye reglene sikrer rettferdige og korrekte erstatningsutbetalinger til barn, sier justis-, innvandrings og beredskapsminister Sylvi Listhaug (FrP) i en pressemelding.

Personskadeforbundet LTN slapp jubelen løs allerede for tre år siden, men regjeringen valgte å ikke følge opp Stortingets lovvedtak, og arbeidet fortsatte.

Forrige fredag kom den gledelige nyheten om at regjeringen besluttet å sette i kraft endringene fra 1. mars 2018. Det betyr at barn som får varige skader og nedsatt ervervsevne etter å ha blitt utsatt for vold, trafikkulykker og pasientskader, får personskadeerstatning i tråd med prinsippet om «full erstatning».

– Den nye loven er viktig fordi den tar hensyn til konsekvensene av skaden i langt større grad enn tidligere, sier Oretorp.

Hva betyr endringen i praksis?

Personskadeforbundet LTN var ikke klar over at lovendringen skulle behandles i statsråd, dermed kom nyheten brått på og det har gitt liten tid til feiring.

– Vi har ikke rukket å feire på annen måte enn med brus og sjokolade. Men det er helt klart at vi skal markere det som er avslutningen på en av Personskadeforbundet LTNs største kampsaker gjennom snart 30 år, smiler han. Derfor ble vi veldig glade når Statssekretær Sveinung Rotevatn meddelte at han ønsket å markere første dagen loven trer i kraft med forbundet i dag 1. mars. Til stede var også Astrid Johansen, en av de som ble rammet av urettferdigheten da hun ble skadet som barn. – Jeg er så glad for at det endelig er gjort om, sier hun. Astrid har sammen med forbundet stått på for endringen.

Samtidig som Oretorp er glad for lovendringen, er han skuffet over at norske politikere har somlet så lenge.

– Det er bemerkelsesverdig og kritikkverdig at nåværende og tidligere regjeringer har brukt et kvart århundre på å rette opp en lov som så urettferdig rammer skadde barn. Og som alle instanser i lang tid har vært enig om har vært feil, sier han oppgitt.

– Bare i perioden fra lovvedtaket i Stortinget i desember 2015 frem til lovendringen trer i kraft 1. mars 2018, har mange barn blitt skadet for livet i for eksempel fødselsskader, trafikkulykker og andre alvorlige hendelser. Disse vil fortsatt få erstatning utmålt etter den gamle loven noe som i mange tilfeller vil gi langt lavere erstatning, sier Oretorp ettertenksomt.

Mange som skal ha æren

Det er mange som har jobbet for lovendringen og som derfor fortjener honnør for at skadeserstatningsloven nå blir endret.

– Spesielt tidligere rådgivere Tom Eitvedt og Tonje Giertsen i Personskadeforbundet LTN, og nå avdøde professor Asbjørn Kjønstad, som alle jobbet utrettelig for en lovendring over mange år, sier Per Oretorp.

I tillegg har vært avgjørende at forsikringsselskapene selv ønsket en mer rettferdig behandling av barn og dermed ønsket en lovendring. Særlig har IF Skadeforsikring vært frempå, gjennom å belyse saken gjennom eget debattinnlegg. Det har også vært svært viktig at temaet ved gjentatte anledninger har blitt belyst i media.

-Hva er hovedlinjene i den nye loven?

– Det aller viktigste for oss har vært å styrke erstatning for fremtidig inntektstap. I det gamle systemet kunne skader som ble oppfattet som forholdsvis små, og som ga en lav medisinsk invaliditet, føre til at man mistet hele eller store deler av sin ervervsevne. Likevel fikk man da kun dekket en begrenset del av ervervstapet. Slike tilfeller fanges opp av den nye loven til forskjell fra den gamle. Vi får altså en lov som er i tråd med det grunnleggende rettsprinsippet om «full erstatning» for de tap som oppstår som følge av en skade, sier han.

– Vi er svært glade for at den systematiske og utilsiktede underkompensasjonen av skadde barn nå opphører, avslutter Oretorp.

Gunn Kvalsvik

Etter 26 år og utallige brev, møter og telefoner fra Personskadeforbundet LTN har endelig regjeringen vedtatt å heve erstatningsnivået for barn og unge.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!