Hodeskader og demens
08.02.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Forskere viser at en som har fått hodeskade har høyere risiko for å bli dement. Det samme studiet sier at det også en klar sammenheng mellom grad av skade og risiko.

I en artikkel på forskning.no forteller at forskere lenge har lett etter en sammenheng mellom traumatisk hjerneskade (TBI) og demens. Enkeltstudier har antydet en sammenheng, men forskere har ikke kunne slå fast at det å få et hardt slag mot hodet øker risikoen for å bli dement.

Nå mener imidlertid svenske forskere å ha funnet en tydelig sammenheng. Dataene hentet de fra det svenske helseregisteret, fra perioden 1964 til 2012.

Jo hardere slag, jo større risiko
Den svenske studien viser også at sammenhengen mellom traumatisk hjerneskade og demens var sterkere jo kraftigere skaden var.

I tillegg så forskerne en klar sammenheng med at årsakssammenhengen var sterkest de første fire årene etter skaden. Da er risikoen fire til seks ganger så stor som for personer som ikke har hatt hodeskade. Deretter synker risikoen betydelig. Men i mer enn 30 år etter at skaden hadde skjedd er det økt risko for demens.

Les hele saken her: https://forskning.no/2018/01/forskere-finner-sammenheng-mellom-hodeskader-og-demens

Gunn Kvalsvik

Forskere viser at en som har fått hodeskade har høyere risiko for å bli dement. Det samme studiet sier at det også en klar sammenheng mellom grad av skade og risiko.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!