Familien i fokus
12.01.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

En skadet person betyr i praksis ”at en hel familie rammes. En fersk doktorgrad viser at ”de skadde familiene” klarer seg overraskende bra.

Fra venstre: Anne-Kristine Schanke og Anne Geard
Fra venstre: Anne-Kristine Schanke og Anne Geard

Ved en skade er fokuset selvsagt størst på den som rammes direkte. De siste årene har imidlertid familien, og de som er tett på, fått en større plass i rehabiliteringen. Dette er positivt. Alle som selv har blitt utsatt for en skade eller er pårørende vet hvor viktig det er at de pårørende blir ivaretatt.

Bak den ferske doktorgraden står Anne Geard som har jobbet ved Sunnaas sykehus siden 1983.

Hun forteller at tidligere erfarte de at mange pårørende ble usikre ved overgangen til rehabilitering og erfarte at personalet ikke var stasjonære ved senger. For mange som kom fra akuttmedisinsk behandling, der pårørende gjerne sitter på en stol ved senga døgnet rundt, opplevdes overgang til en rehabiliteringsenhet som stor.

Hennes doktorgrad er endel av et større prosjekt som heter Fokus på familien.

Prosjektet ble unnfanget i 2010 og er et samarbeid med familievernet og sykehuset, og sammen med Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) og Follo og Moss/Askim familievernkontor ble det søkt prosjektmidler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Personskadeforbundet LTN står bak som søkerorganisasjoner.

Geards materie består av en gjennomgang av eksisterende litteratur rundt temaet samt intervjuer med 54 personer som har blitt analysert ved bruk av kvalitativ metode.

Tema i intervjuene er opplevelsen rundt akuttfasen, rehabiliteringsperioden og situasjonen etter at de har kommet hjem. Forskeren uttaler at hun selv er overrasket over hvor stor evne til omstilling familier og enkeltpersoner viser seg å ha i alle fasene.

Hun synes det er interessant at nesten alle intervjuobjektene vektla viktigheten av å gi hverandre pusterom. Den ”friske” kan ikke leve livet til den ”skadde” og visa versa. Altså må man prøve å leve videre innenfor de nye rammene. Mens noen løste dette ved å reise på fjellet alene eller sammen med andre enn partneren, hadde andre tatt verv i foreninger eller var sosiale på andre hold.

Et annet sentralt samtaletema var erfaringer de hadde med helsepersonells- og andre instansers bidrag i å fremme positive prosesser som var til hjelp for familien.

Gunn Kvalsvik

En skadet person betyr i praksis ”at en hel familie rammes. En fersk doktorgrad viser at ”de skadde familiene” klarer seg overraskende bra.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!