• Forside
  • Nyheter
  • Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov
Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov
08.01.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

På tampen av 2017 lanserte Helsedirektoratet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

På direktoratets hjemmesider forteller divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet følgende:

– De som yter tjenester til pasienter og brukere med store og sammensatte behov må ta utgangspunkt i hva den det gjelder opplever som viktig i sitt liv, og legge vekt på funksjon fremfor diagnose.

Bakgrunn
Bakgrunnen for veilederen er at stadig flere pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester har flere sykdommer samtidig. Dette betyr igjen nedsatt funksjon knyttet til flere livs- og funksjonsområder, og derfor har et omfattende behov for bistand. I følge direktoratet skal den nye veilederen bidra til at disse gruppene får strukturert og tverrfaglig oppfølging som ivaretar det helhetlige behovet uavhengig av hvilken diagnose og hvilket funksjonsnivå de har.

De poengterer at et premiss for at tilbudet skal bli best mulig er at behov identifiseres tidlig. Pasienter og brukere skal alltid involveres i utformingen av tilbudet. Ledelse, kompetanse, tverrfaglig arbeid i team og koordinering av tjenestene er sentrale temaer i veilederen.

Personskadeforbundet LTN hilser veilederen velkommen, og håper den blir tatt i bruk.

– Det er på høy tid at pasienter med sammensatte behov får et mer tilpasset og koordinert tilbud i sine hjemkommuner. Det er tross alt der livene leves og hverdagen er. Vi håper innholdet og de fine formuleringene også omsettes i praksis, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Veilederen er ett av tiltakene i oppfølgingen av stortingsmeldingen om primærhelsetjenestene, “Fremtidens primærhelsetjeneste”. Oppdraget ble gitt til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.

Veilederen retter seg til ledere på alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. Hele bredden av helse- og velferdstjenester både i kommunene og spesialisthelsetjenesten kan ta veilederen i bruk, og den kan også være til nytte for andre sektorer.

 

​Link til veileder (​https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov)

Gunn Kvalsvik

På tampen av 2017 lanserte Helsedirektoratet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!