Den beste sommernyheten
Forfatter: Gunn Kvalsvik

For litt over en uke siden slapp Statens vegvesen sommerens gladnyhet: Antall dødsulykker var rekordlave i juni og så langt, er også juli-tallene svært positive.

– Juli er en verstingmåned når det gjelder dødsulykker i trafikken, og i fjor hadde vi en forferdelig start med elleve døde i løpet av de ti første dagene. Jeg kan ikke huske at vi har hatt så få drepte halvveis inn i sommeren som vi har i år, og jeg håper den positive utviklingen fortsetter, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Også i juni var det færre drepte enn i fjor. Foreløpige tall for årets første sommermåned viser 12 drepte mot 15 i fjor. Hittil i sommer har altså 14 personer mistet livet i trafikken. På samme tid i fjor var tallet 26.

-Vi er svært fornøyde med nedgangen og håper at den positive utviklingen vil fortsette. Nå krysser vi fingrene for at de neste ukene vil fortsette i samme retning, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN.

Hvorfor er sommeren verstingtid?

De siste årene har en om lag en tredel av dødsulykkene i trafikken skjedd i sommermånedene juni, juli og august.

Kombinasjonen av økt fart og økt trafikk på deler av veinettet gir en større risiko for alvorlige ulykker om sommeren, Mange kjører lenger og kanskje også på veier der de ikke er så godt kjent.

Les hele saken på:

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/Sommertrafikken-Fa-ulykker-hittil-i-ar

Gunn Kvalsvik

For litt over en uke siden slapp Statens vegvesen sommerens gladnyhet: Antall dødsulykker var rekordlave i juni og så langt, er også juli-tallene svært positive.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!