Brukermedvirkning i praksis
Forfatter: Gunn Kvalsvik

Brukermedvirkning er en rettighet, et viktig premiss for kvalitet og skal sikre at brukernes behov er i sentrum. Et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir møtt. Det handler om å anerkjenne brukernes erfaringer på lik linje med fagkunnskap.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har fått støtte fra Extrastiftelsen for å utvikle et verktøy til å styrke brukermedvirkning i etablering av kommunale lærings- og mestringstjenester.

Filmene har blitt til i et tett samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes Fellesforbund), og det er både erfarne fagfolk og erfarne brukere med i alle filmene. Generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad, presiserer i en av filmene:

– Det å ta pasienten med på råd, la pasienten bli hørt, det gir en bedre helsetjeneste. Det interessante er at brukermedvirkning ikke medfører at tjenesten blir dyrere – snarere tvert imot.

Brukermedvirkning er et mye omtalt begrep, men er ikke alltid enkelt å knytte til praksis. De fire korte filmene som belyser muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av tilbud. Ta en titt!

Gunn Kvalsvik

Brukermedvirkning er en rettighet, et viktig premiss for kvalitet og skal sikre at brukernes behov er i sentrum. Et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir møtt. Det handler om å anerkjenne brukernes erfaringer på lik linje med fagkunnskap.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!