Krever sykkelhjempåbud
23.01.2017 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I en artikkel i Aftenposten den 20. januar kommer det frem at antall sykkelulykker med personskader i Oslo er stigende.

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp, er ikke overrasket. Økningen henger sammen med at stadig flere velger å bruke sykler som fremkomstmiddel, at mange sykler uansvarlig og uten hjelm men også en generelt dårlig trafikksikkerhetskultur blant alle typer av trafikanter.

– Vi ser en utvikling som vår organisasjon har advart for i lang tid. Å fraskrive seg ansvaret, slik byråd Nguyen Berg gjør i artikkelen i Aftenposten, er oppsiktsvekkende. Selvsagt har hun rett i at noen av ulykkene har med dårlig tilrettelegging for syklister og gående over lang tid, årsakssammenhengen er likevel ikke så enkel, sier han.

Holdninger og påbud

Ifølge Trygg Trafikk viser erfaringer at holdningskampanjer hjelper og bør brukes som ”medisin” for å redusere antall sykkelulykker, det mener Oretorp imidlertid er en sannhet med modifikasjoner.

– Undersøkelser viser at holdningskampanjer kan ha en viss effekt, men som regel over veldig kort tid. Et godt eksempel er effekten av den økte bruken av bilbelte som ikke primært er et resultat av holdningskampanjer men som følge av påbud og at «alle» er klar over at bruk av bilbelte faktisk redder liv. Vi snakker altså om både kunnskap og fornuft, og ikke holdninger som sådan, understreker Oretorp, og legger til:

-For å forebygge alvorlige sykkelskader har vi i lang tid etter initiativ og krav fra våre medlemmer krevd at det innføres hjelmpåbud. Paradoksalt nok deler ikke Trygg Trafikk dette synspunktet – til tross for at det er dokumentert at dette ville redusert antall hjerneskader blant syklister. Syklister kommer fort opp i de samme hastighetene som f. eks EU-mopeder og det er jo ikke noen som argumenterer for at vi skal fjerne hjelmpåbudet for mopedister.

Personskadeforbundet LTN mener at trafikksikkerhet selvfølgelig også handler om holdninger og ansvar blant alle som ferdes i trafikken. Og så hjelper det med kunnskap om trafikkreglene.

Fler sykkelveier og bedre tilrettelegging for myke trafikanter vil redde liv den dagen dette er på plass.

Hvis du og jeg, uavhengig av om vi er bilfører, syklist eller gående, følger trafikkreglene og tar ansvar for å gjøre trafikkbildet litt enklere for våre medtrafikanter, vil vi redusere antallet ulykker blant alle trafikantgrupper. Da redder vi liv og reduserer antall ulykker og vi gjør det i dag og hver dag, avslutter han.

Link til Aftenpostens artikkel: http://www.aftenposten.no/osloby/Antallet-alvorlige-skadede-syklister-okte-med-350-prosent-fra-2001-15-613255b.html

Gunn Kvalsvik

I en artikkel i Aftenposten den 20. januar kommer det frem at antall sykkelulykker med personskader i Oslo er stigende.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!