• Forside
  • Nyheter
  • Anundsens svik – Lar diskrimineringen av alvorlig skadde barn fortsette
Anundsens svik – Lar diskrimineringen av alvorlig skadde barn fortsette
19.12.2016 Forfatter: Per Oretorp

For et år siden, 18. desember 2015, vedtok et enstemmig Storting å endre loven slik at en skulle stoppe diskrimineringen av alvorlig skadde barn.

I over 25 år har alvorlige skadde barn blitt diskriminert og fått en lavere erstatning enn voksne. Statens manglende vilje til å ordne opp gjør at disse barna har dårligere økonomiske vilkår, og familiene må selv dekke mange nødvendige utgifter slik at barna skal få et verdig liv.

Nå, et år etter lovendringen ble vedtatt, er loven enda ikke trådt i kraft og det er heller ikke satt en dato for når dette skal skje. Justisminister Anders Anundsen har i brev 9. desember i år til Personskadeforbundet LTN uttalt at han er enig i at det er viktig at endringen trer i kraft, men kan ikke svare på hvorfor endringen drøyer eller når vi kan forvente at endringene iverksettes.

Dette innebærer at fødselsskadde, voldsskadde og trafikkskadde barn også en god tid fremover må belage seg på fortsatt diskriminering med justisministerens samtykke.

Vi forventer at Justisminister Anders Anundsen tar ansvar og gir de skadde barna mulighet til å kunne leve et fullverdig liv. Vi forventer at regjeringen tar det ansvaret NÅ!

Hilde Valberg                                                                   Per Oretorp
Landsstyreleder                                                              Ass. Generalsekretær

Per Oretorp

For et år siden, 18. desember 2015, vedtok et enstemmig Storting å endre loven slik at en skulle stoppe diskrimineringen av alvorlig skadde barn.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!