Ett nytt NAV?
18.11.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

For mange av medlemmene i Personskadeforbundet LTN forbindes NAV med måneder med saksbehandling, dokumentinnsamling og ikke minst venting. Nå melder arbeidsminister Haugli ny praksis for direktoratet.

Arbeidsminister Anniken Haugli
Arbeidsminister Anniken Haugli

Den 17. november lanserte arbeidsminister Anniken Haugli en plan som skal endre hvordan NAV jobber. I planen fremkommer det at det nye NAV i tillegg til å være ”tett på” for å få flest mulig ut i jobb, så skal brukere og de ansatte møte ett forenklet og forbedret skjemavelde.

– Mindre topp- og regelstyring, samt mindre tellekanter. Og så ønsker vi at NAV ansatte skal bli mer mobile, altså reise rundt å møte folk der de bor, forklarte ministeren i en pressekonferanse i forbindelse med lanseringen.

Personskadeforbundet er positive.

Ressursene til for eksempel hjemmebesøk skal frigjøres ved at stadig flere av de lettere NAV sakene skal behandles digitalt og med bruk av færre skjemaer. Det er også snakk om at saksbehandlerne skal få et større handlingsrom og jobbe mer fleksibelt.

– Vi er positive til at NAV kan reise ut til brukerne. Vi håper at dette kan bidra til bedre samarbeid og forståelse mellom saksbehandler, den skadde og også arbeidsgiver, sier Birte Sand Rismyhr som hver dag mottar mange telefoner fra medlemmer som trenger råd om hvordan de skal forholde seg til direktoratet.

– Det må allikevel legges til at vi er usikre på om digitalisering av søknader frigjør nok tid for saksbehandlerne. Vi står fortsatt på vårt krav om at det må være færre brukere per saksbehandler, sier hun.

Gunn Kvalsvik

For mange av medlemmene i Personskadeforbundet LTN forbindes NAV med måneder med saksbehandling, dokumentinnsamling og ikke minst venting. Nå melder arbeidsminister Haugli ny praksis for direktoratet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!