Statsbudsjettet og barn med ervervet hjerneskade
06.10.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I årets statsbudsjett pekes det på at rehabiliteringstilbudet til barn med ervervet hjerneskade er tilfeldig og mangelfullt. Og at det skal styrkes

Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet LTN er glad, men avventende:

– Det at regjeringen anerkjenner at barn med ervervet hjerneskade har et rehabiliteringsbehov er bra og viktig, det samme gjelder innrømmelsen av at tilbudet per i dag er mangelfullt og tilfeldig, sier hun, og legger til:

– Vi er spent på hvordan midlene tenkes brukt og ser fram til å ta fatt på dialogen rundt hvordan et tilbud faktisk skal organiseres.

Geografi er irrelevant
Forbundet har i en årrekke jobbet systematisk mot praksisen som har ført til at barnets adresse skal bestemme kvaliteten på rehabiliteringen etter en hjerneskade. Dette et derfor ett av punktene generalsekretæren ønsker å følge nøye med på.

-De nærmeste dagene vil vi lese budsjettutkastet nøye for å se hvor penger hentes fra, hvem som får mer og hvem som taper. Allikevel noterer vi det at rehabilitering av barn i det hele tatt er nevnt som en seier, sier Dahl-Hilstad.

Sunnaas sykehus

I Statsbudsjettet nevnes Sunnaas sykehus nevnes spesifikt og som en viktig ressurs i rehabiliteringsarbeidet av barn med ervervet hjerneskade. Klinikkoverlege Frank Becker er avventende på hva dette vil si i praksis:

– Vi deler regjeringens syn og mener det er på høy tid å gi denne pasientgruppen et løft. Foreløpig vet vi ikke hvordan beløpet er tenkt brukt, og det må vi se nærmere på. Sunnaas har i dag et tilbud til denne gruppen for pasienter fra hele landet, og mange aktører i kommune- og spesialisthelsetjenesten er involvert. Det er behov for en mer samordnet tjeneste nasjonalt for å sikre at alle barn og ungdom får et godt tilbud. Vi arbeider på Sunnaas for å avklare hvordan dette kan gjøres, og er rede til å ta et utvidet nasjonalt ansvar. Vi er i gang med en prosess rundt dette, og har invitert andre helseforetak med kompetanse og engasjement for pasientgruppen til en dialog om hvordan en nasjonal behandlingstjeneste kan innrettes, sier Becker.

Gunn Kvalsvik

I årets statsbudsjett pekes det på at rehabiliteringstilbudet til barn med ervervet hjerneskade er tilfeldig og mangelfullt. Og at det skal styrkes

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!