Ny doktor med doktorgrad
09.06.2016 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

10. juni disputerer Eirik Vikane sin doktograd ved universitetet i Bergen.Prosjektet handler om oppfølging og følgene av lett hjerneskade. Personskadeforbundet LTN har søkt finansiering gjennom Extrastiftelsen til prosjektet.

Sammen med kollegaer på Ullevål og Haukeland har han fulgt opp pasienter som har vært innlagt med lettere hjerneskade. De har sett på effekten av tverrfaglig poliklinisk oppfølging  sammenlignet med oppfølging hos fastlege.

Funnene

Av 866 pasienter innlagt med lett hjerneskade ved Haukeland og Ullevål i 2009-2012, ble 151 pasienter vurdert til å trenge videre oppfølging 2 måneder etter skaden.

Det var ikke forskjell i sykefravær mellom gruppene, men de som fikk tverrfaglig poliklinisk behandling hadde signifikant færre plager etter hjerneskaden og tendens til mindre bruk av andre helsetjenester. Studien kan tyde på at også arbeidsgiver må involveres tidlig for å få flere tilbake i arbeid. Tidligere episoder med sykmelding før skaden, dårlig funksjonsnivå og psykisk reaksjon i ettertid virket negativt inn på sykefraværet etter skaden. Det var ingen sikker sammenheng mellom funn på CT-bilde og utkomme.

Kva kan vi bruke kunnskapen til?

Vi har fått mer kunnskap om hva som nytter av tiltak i rehabilitering og hva som kjennetegner de som har størst behov for rehabilitering etter en lett hjerneskade. Prosjektet har ført til bedre poliklinisk tilbud for denne pasientgruppa. Vår modell bedrer helsetilstanden etter skaden, men vi trenger å utvikle modellen videre gjennom betre samarbeid med arbeidsgiver for å få større del av de skada tilbake i arbeid. Studiane viser også at det er en relativt stor del som ikke trenger oppfølging, og at det går relativt bra med de fleste etter ein lett hjerneskade, men noen få utvikler vansker som trenger tverrfaglig rehabilitering.

Ingeborg Dahl-Hilstad

10. juni disputerer Eirik Vikane sin doktograd ved universitetet i Bergen.Prosjektet handler om oppfølging og følgene av lett hjerneskade. Personskadeforbundet LTN har søkt finansiering gjennom Extrastiftelsen til prosjektet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!