Positivt Landsmøte
14.09.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Forbundets Landsmøte 2015 ble avholdt i helgen. De rundt 80 delegater, observatører og gjester melder om et godt gjennomført møte.

– Etter tidligere erfaringer valgte vi å legge møtet over tre dager. Da visste vi helt sikkert at vi kunne bruke god nok tid til at alle fikk med seg innholdet i sakene som skulle behandles, sier en fornøyd generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Hvem er vi til for
Landsmøtet er forbundets mektigste organ og behandler blant annet endringer i vedtekter og handlingsplan. Det var denne gangen snakk om små, men mange justeringer.

– Det som skapte mest temperatur var tydeliggjøringen av hvem som er forbundets målgruppe. Etter en konstruktiv debatt ble delegatene enige og i vår formålsparagraf står det nå skadde og ikke trafikkskadde, sier Dahl-Hilstad.

Små endringer i landsstyret

Som vanlig var det knyttet stor spenning til valg av landsstyrekandidater. De forslåtte kandidatene fra valgkomiteen ble imidlertid etter en kort debatt klubbet igjennom. To nye kandidater ble valgt inn, mens lederen Hilde Valberg ble enstemmig gjenvalgt.

Her er det nye landsstyret:

Hilde Valberg (leder)
Trond Mikalsen (nestleder)
Martin Berg
Eva Opshaug
Hege T. Hansen
Pernille Villekjær (vara)
Guttorm Johnsen (vara)

 

Gunn Kvalsvik

Forbundets Landsmøte 2015 ble avholdt i helgen. De rundt 80 delegater, observatører og gjester melder om et godt gjennomført møte.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!