• Forside
  • Nyheter
  • Over en milliard utbetalt i pasientskadeerstatninger i 2014
Over en milliard utbetalt i pasientskadeerstatninger i 2014
20.01.2015 Forfatter: Per Oretorp

Årets tall fra Norsk Pasientskadeerstatning viser en økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende.

Personskadeforbundet LTN er bekymret for at så mange rammes av alvorlige og varige skader etter feilbehandling eller svikt i helsetjenesten. Årstallene fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), viser tydelig at økt fokus på pasientsikkerhet og høy kvalitet i helsetjenestene vil kunne spare pasienter og pårørende for unødvendig lidelse, samtidig som samfunnet spares for betydelige kostnader.

Samtidig er det egentlige antallet pasientskader langt høyere enn hva tallene fra NPE viser. Svært mange pasienter og pårørende som ikke får godkjent pasientskade har ikke energi og ressurser til å bringe saken inn for domstolene. Rettspraksis fra de senere år viser at NPE og Pasientskadenemnda (PSN) har fattet feilaktige avslag i nesten en tredjedel av sakene. Sett i lys av dette er det altså svært mange som ikke får den erstatning de har krav på.

Det er positivt at NPE har klart å redusere saksbehandlingstiden. Det er svært viktig at både NPE og PSN er adekvat finansiert slik at både hensynet til saksbehandlingstid og kvalitet i utredningsarbeidet blir ivaretatt. Det nylig vedtatte statsbudsjettet gir allikevel grunn til bekymring da dette etter hva vi erfarer vil innebære at saksbehandlingstiden i PSN nå raskt vil øke.

Personskadeforbundet LTN fremførte i fjor i møte med helseminister Bent Høie  krav om en fullstendig gjennomgang av hele pasientskadeerstatningsordningen. Det er ingen grunn å frafalle dette kravet. Samtidig er det avgjørende at både regjering og storting tar sitt ansvar for å med utgangspunkt i et  helsefaglig og samfunnsøkonomisk grunnlag gi helsetjenesten de resurser og rammer som er nødvendig for å gi best og sikrest behandling til alle pasienter. Dessverre er det vår opplevelse at bedriftsøkonomisk tenking går på bekostning av helsefaglige vurderinger, og prisen for dette er det dessverre alt for ofte pasienter og pårørende som får betale.

Per Oretorp

Årets tall fra Norsk Pasientskadeerstatning viser en økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!