Bruker + med + virkning
12.11.2014 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Det snakkes om brukermedvirkning både her til lands og i resten av Europa. I helse og velferdspolitikken er målet å gi et bedre tilbud til de som benytter tilbudene.

Kjernen og logikken bak brukermedvirkning er at de som selv har kjent det på kroppen vet hvor behovet ligger og dermed bør være med når tilbud utvikles.

Personskadeforbundet LTN heier på brukermedvirkning og mener ordningen styrer tilbudene i riktig retning. Og heldigvis sitter flere av våre medlemmer som brukerrepresentanter i helseforetak, styrer og utvalg.

I neste nummer av LEVE MED kan du lese hvorfor Anne Lindset har valgt å bruke tiden sin som brukerrepresentant og hvordan dette vervet også føles meningsfullt også for henne.

Gunn Kvalsvik

Det snakkes om brukermedvirkning både her til lands og i resten av Europa. I helse og velferdspolitikken er målet å gi et bedre tilbud til de som benytter tilbudene.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!