Kapitaliseringsrenten justeres
28.10.2014 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Denne uken er Personskadeforbundet LTNs øyne og ører fokusert på en sak som skal behandles i Høyesterett. Der diskuteres nemlig kapitaliseringsrenten, og forbundet er hjelpeintervenient.

Når du får utbetalt et erstatningsbeløp for tap som oppstår i fremtiden (f eks fordi du ikke kan arbeide) justeres utbetalingen med en rente, denne kalles kapitaliseringsrenten. Siden dette er fremtidige tap og erstatningen utbetales i forkant, må beløpet nedjusteres og så må det regnes rente.

Rentefoten som i dag brukes er på fem prosent. Med dette regnestykket regner en med at skadde mennesker selv skal kunne forvalte sin erstatning med 5 prosent årlig avkastning.

– Dette er det ingen som klarer, fastslår Per Oretorp. – Og resultatet for mange er at erstatningen blir brukt opp altfor tidlig.

Det Høyesterett skal ta stilling til er hva kapitaliseringsrenten skal være for at rettsprinsippet om full erstatning skal bli ivaretatt. Altså hva den korrekte rentefoten må være for at den skal harmonisere med regelen om full erstatning, sier Oretorp.

HVA ER HJELPEINTERVENSJON?

Hjelpeintervensjon er det at en tredjemann (hjelpeintervenienten) trer inn i en verserende rettssak til støtte for en av partene.

Personskadeforbundet LTN interesse som hjelpeintervenient bunner i mange års erfaring i at kapitaliseringsrenten strider mot rettsprinsippet om full erstatning.

Gunn Kvalsvik

Denne uken er Personskadeforbundet LTNs øyne og ører fokusert på en sak som skal behandles i Høyesterett. Der diskuteres nemlig kapitaliseringsrenten, og forbundet er hjelpeintervenient.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!