Nyhetsarkiv 2018
Gunn Kvalsvik

Hvert år brukes det millioner av kroner i kjøp av adventpresanger. Her får du en alternativ julekalender med forslag til aktiviteter hver dag frem til jul. Den er en gave fra Personskadeforbundet LTN til DEG.

NN

Dersom du mottar ytelser fra NAV, vil du betale mindre skatt i desember og dermed få mer penger å rutte med.

Gunn Kvalsvik

Alle som har en idé til et forsknings- eller helsefremmendeprosjekt kan søke om midler gjennom ExstraStiftelsen. Det eneste kravet er at man må søke gjennom en brukerorganisasjon som er godkjent av stiftelsen. Personskadeforbundet LTN er en slik organisasjon.

administrator

Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk flyttet for få måneder siden inn i nye lokaler i bygg 99 på Aker helsearena, og fikk nytt navn.

Julie Rønbeck

Det har lenge vært førsøkt en rekke ulike arbeidsrettede tiltak for å få mennesker med redusert arbeidsevne tilbake ut i jobb. Mange av disse tiltakene har vært rettet mot å forberede personer på å vende tilbake til arbeidslivet.

Julie Rønbeck

Det har lenge vært førsøkt en rekke ulike arbeidsrettede tiltak for å få mennesker med redusert arbeidsevne tilbake ut i jobb. Mange av disse tiltakene har vært rettet mot å forberede personer på å vende tilbake til arbeidslivet.

Gunn Kvalsvik

For ett år siden ble den første Nasjonale hjernehelsestrategien lansert. I en blogg på Oslo Universitetssykehus forteller Hanne Flinstad Harbo, avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling, hvorfor en strategi rundt hjernehelse er så viktig.  

Gunn Kvalsvik

I oktober delte helseminister Bent Høie ut prisen for Årets pårørendekommune 2018. Vi gratulerer Asker kommune med en vel fortjent utmerkelse!

Julie Rønbeck

Har du både jobbet og fått uføretrygd i 2017, kan det hende du har tjent for mye og skylder NAV penger. Det kan også være at det er NAV som skal tilbakebetale penger til deg.

Gunn Kvalsvik

Det er lov å være skummel på Halloween, men det er skremmende mange som velger å ikke bruke refleks.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!