Nyhetsarkiv 2017
Gunn Kvalsvik

I dag er det skolestart for de fleste av landets elever. En spennende dag både for foreldre og barn. For familier med barn med nedsatt funksjonsevne innebærer også dagen et håp om at skolen har ressurser til å møte behov.

Gunn Kvalsvik

I en pressemelding, som kom rett før fellesferien, melder arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at de har fått på plass en ordning som gjør det mulig for de aller fleste å beholde et tilbud om avlasting.

NN

Alle hjerneslagpasienter skal ha en vurdering av sitt behov for rehabilitering. Og er behovet til stede, må de få tilbud om rehabilitering, mener Hjernerådet. Når myndighetene i utkast til retningslinje ved hjerneslag bare skriver at det bør gis rehabiliteringstilbud, er dette et for lavt ambisjonsnivå, skriver Hjernerådet i sin høringsuttalelse til Helsedirektoratet.

Gunn Kvalsvik

For litt over en uke siden slapp Statens vegvesen sommerens gladnyhet: Antall dødsulykker var rekordlave i juni og så langt, er også juli-tallene svært positive.

Gunn Kvalsvik

Brukermedvirkning er en rettighet, et viktig premiss for kvalitet og skal sikre at brukernes behov er i sentrum. Et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir møtt. Det handler om å anerkjenne brukernes erfaringer på lik linje med fagkunnskap.

Gunn Kvalsvik

I disse ferietider er det viktig å huske på at du kan stå på bar bakke om ulykken først er ute. Sykehusopphold og hjemreiser med ambulansefly dekkes ikke nødvendigvis av den norske stat.

Gunn Kvalsvik

De fleste av oss har vært i en bilpakkesituasjon der man etter å ha fått plass til de siste tingene, smekker igjen bagasjedøren og tenker; oj det ble litt fullt!

Gunn Kvalsvik

Den 14. juni vil gå inn i historien som den dagen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) endelig fikk gjennomslag for kravet om en helhetlig plan for funksjonshemmede og kronisk syke.

Gunn Kvalsvik

Kognitivt utvalg tilbyr igjen kurs for medlemmer i Personskadeforbundet LTN. Årets tema er:
Mestringsstrategier etter hode- og nakkeskader

Gunn Kvalsvik

To år etter at uførereformen trådte i kraft, viser tall at regjeringen ikke har lykkes med å oppnå høyere sysselsetting.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!