Nyhetsarkiv 2016
Ingeborg Dahl-Hilstad

I disse dager blir mange seksåringer skolebarn og skal begynne å ferdes i trafikken. Det betyr at vi voksne har et ekstra ansvar, både for å passe på dem og også for å lære dem god atferd.

Ingeborg Dahl-Hilstad

For noen av medlemmene har det å ta seg opp en alpinbakke blitt et fast innslag på høsten. Hittil har ni medlemmer meldt seg på Oslos bratteste som går opp Wyllerløypa 1 oktober i Oslo, og vi vil gjerne ha med enda flere.

Gunn Kvalsvik

Sommermånedene betyr en økning i antall ulykker i trafikken. Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at dødsulykker har gått opp med hele 58 prosent siden fjoråret og at i juni og juli mistet 38 mennesker livet.   

Gunn Kvalsvik

I en artikkel i Aftenposten (01. juli 2016) forteller tre tidligere AP-statsråder at de ser flere svakheter i hvordan arbeidet ble gjort.

Gunn Kvalsvik

Er du redd for å fly? Det skumleste du kan gjøre i sommer er faktisk å kjøre bil, og i sommermånedene er det enda farligere enn ellers.

Gunn Kvalsvik

I en artikkel i Stavanger Aftenblad (22.06) skriver advokat Jerstad at saksbehandlingstiden i Pasientskadenemda pr dags dato er på hele to år. Han skriver også at den i forbindelse med flyttingen til Bergen kan forvente å stige til hele tre år.

Gunn Kvalsvik

Vi har en modell for formidling av hjelpemidler i Norge i dag som fungerer godt. Får regjeringen gjennomslag for sitt forslag kan det ramme funksjonshemmede hardt.

Ingeborg Dahl-Hilstad

10. juni disputerer Eirik Vikane sin doktograd ved universitetet i Bergen.Prosjektet handler om oppfølging og følgene av lett hjerneskade. Personskadeforbundet LTN har søkt finansiering gjennom Extrastiftelsen til prosjektet.

Gunn Kvalsvik

Helsedirektoratet melder at ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. I følge helsedirektøren har de allerede sett eksempler på at dette gir bedre behandling, og denne utviklingen vil på sikt endre helsetjenesten.

Ingeborg Dahl-Hilstad
BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!