Nyhetsarkiv 2016
NN

Denne kronikken er et samarbeid mellom flere organisasjoner og er publisert i dag, 2. november 2016, på dagbladet.no.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem har forbundet fått noen fortvilte henvendelser fra uføre som er redd for å miste barnetillegget. Dette grunnet at flere aviser hadde oppslag om hvordan regjeringen kutter kostnader i årets budsjett. Tallene de viser til er en følge av fjorårets forslag og Stortingets vedtak om regelendring fra 1.januar 2016. Det er altså ikke kommet noen nye forslag til endringer i budsjett for 2017.

Gunn Kvalsvik

Diskriminering av skadde barn i lovverket stod på agendaen da Personskadeforbundet LTN deltok på høring i Justiskomiteen.

Gunn Kvalsvik

Årets statsbudsjett er dessverre ikke et budsjett å rope hurra over. Bortsett fra et løft og øremerkede midler til for barn med alvorlige hodeskadetraumer, er det lite nytt på områder Personskadeforbundet LTN i årevis systematisk har jobbet for å endre. 

Gunn Kvalsvik

I årets statsbudsjett pekes det på at rehabiliteringstilbudet til barn med ervervet hjerneskade er tilfeldig og mangelfullt. Og at det skal styrkes

Ingeborg Dahl-Hilstad

Torsdag 6. oktober legger regjeringen fram statsbudsjettet for 2017, og vi vil gjerne høre dine tanker om de forskjellige delene av budsjettet.

Gunn Kvalsvik
Frank Gjelsøy
Christina Thanger

I dag, den 5. september, arrangerer Personskadeforbundet LTN seminar om nakkeskader.

Gunn Kvalsvik

Det norske systemet er komplisert for de som har norsk som morsmål, og enda verre er det om man ikke snakker språket eller har norsk som sitt andre språk.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!