Nyhetsarkiv 2013
admin

Høyres Øyvind Halleraker mener politikerne bør gi grønt lys for wirerekkverk. Dette kom frem under debatten etter interpellasjonen han la frem i Stortinget denne uka.

– Å installere enkle midtrekksverksløsninger, for eksempel wire på de mest utsatte riks- og fylkesveier, kan være et svært virkningsfullt, hurtig og kostnadseffektivt sikringstiltak, slo han fast.

admin

Justisdepartementet tar sikte på å innkalle Personskadeforbundet LTN til et møte i løpet av første halvdel av februar etter at forbundet vant frem med gruppesøksmålet i Høyesterett.

– Vi forventer at Staten rykker inn annonser i riksavisene med oppfordring om at skadelidte må melde sine erstatningskrav til staten ved Justis- og Beredskapsdepartementet. Dette bør skje innen en fastsatt frist. Dette er noe av det vi skal samtale om under møtet, sier seniorrådgiver Per Oretorp i forbundet.

admin

154 personer har mistet livet i trafikken i 2012. I samme periode i fjor omkom 168 personer på veiene.

– Vi ser heldigvis en fortsatt nedgang i antall drepte, og det er gledelig. Samtidig er det trist å vite at tallet hadde kunnet være enda lavere hvis veibygger hadde fått lov å bruke alle midtbarrierer som er bevist å være effektive. Dessverre er det fortsatt slik at veibygger ikke har lov å bruke wirerekkverk som midtdeler. Dette er forbud som forhindrer oss å redde liv. Satt på spissen er det er forbud som dreper, sier seniorrådgiver Per Oretorp.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!