Nyhetsarkiv
Ingeborg Dahl-Hilstad

En undersøkelse fra Statens vegvesen som ble presentert i NRK Dagsnytt i dag tidlig viser at to tredjedeler av de som omkom etter sykkelulykker ikke brukte hjelm. Personskadeforbundet LTN har i flere år argumentert for et hjelmpåbud for syklister, og mener disse tallene støtter opp under dette behovet.

Christina Thanger

Statens vegvesen har denne helga en landsomfattende bilbeltekontroll skriver NRK.no. På Mjøsbrua ble 2500 kjøretøy kontrollert, og kun fire fikk bot for ikke å bruke bilbelte.

Christina Thanger

En fersk prinsippdom slår fast at en familie skal ha 2,5 millioner mer i erstatning enn de nær sju millionene deres multihandikappede sønn (10) fikk etter feilbehandling under fødselen.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Assisterende generalsekretær Per Oretorp var i dag i møte med helseminister Bent Høie og representanter for Justis- og beredskapsdepartementet for å diskutere pasientskadeordningen. Møte kom i stand i samarbeid med Facebookgruppen Pasienter vs NPE. I møtet ba vi om en full gjennomgang av ordningen.

Christina Thanger

13. juni blir Stolthetsparaden 2014 arrangert av ULOBA i Oslo.

Christina Thanger
NN

I løpet av det neste året skal NAV reformeres. Dette skal skje i form av et ekspertutvalg uten de som egentlig har ekspertise. Brukerne. 

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!