Nyhetsarkiv
NN

I et møte initiert av Personskadeforbundet LTN innrømmet statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg i Helse- og omsorgsdepartementet at hjerneskaderehabiliteringen ikke er bra nok.

NN

Samliv er komplisert, og for mange blir det en ekstra utfordring når paret får en endret livssituasjon på grunn av skade eller sykdom.

Birte Sand Rismyhr

Det snakkes om økt sykehusbehandling og fritt sykehusvalg, men de praktiske konsekvensene pakkes inn med ord og resultatet blir uklart.

Frank Gjelsøy

Øyvind «Vinni» Sauvik har laget en flott barnebok med friske illustrasjoner. Vår egen Selius er en av karakterene i boka om den overaktive minien Johnny Virker.

NN

Arbeidsministeren har understreket at det er viktig at politikerne lytter til folks utfordringer, statsbudsjettforslaget forteller at han ikke selv har fulgt sine egne råd.

NN

Uføretrygden legges om fra nyttår, og i VG fortelles det at regjeringens nye budsjett særlig vil ramme de uføre.

Ingeborg Dahl-Hilstad

– Vi er skuffet over at ikke flere har funnet fram refleksen, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Det er fokus på refleks hver høst, likevel virker det som at stadig flere glemmer å bruke den.

NN

En fersk rapport fra TØI forteller at reduksjon av dødsulykker og ulykker som gir alvorlig skader i trafikken, reduseres dramatisk ved bruk av automatisk trafikkmålere som går over strekninger (SATK).

Ingeborg Dahl-Hilstad

Ekspertgruppen oppnevnt av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kom 15. september med sin første delrapport om NAV og forslag til tiltak innen NAV systemet.

Ingeborg Dahl-Hilstad

En undersøkelse fra Statens vegvesen som ble presentert i NRK Dagsnytt i dag tidlig viser at to tredjedeler av de som omkom etter sykkelulykker ikke brukte hjelm. Personskadeforbundet LTN har i flere år argumentert for et hjelmpåbud for syklister, og mener disse tallene støtter opp under dette behovet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!