Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

De siste årene har færre og færre pasienter mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Dessverre betyr ikke det at tilbudet bygges opp i kommunene, slik det var lovet.

Gunn Kvalsvik

Halvparten av Norges befolkning fyller ikke de helsemessige anbefalingene om fysisk aktivitet. Nå jobbes det med en handlingsplan for å endre dette. Kanskje vi skal bruke anledningen til å løfte hverandre og bli mer fysisk aktive?

 

Gunn Kvalsvik

Etter årsskiftet og før 15. april skal det arrangeres årsmøter i alle forbundets lokal- og fylkeslag. Og ja, det er på denne arenaen du har en mulighet til å påvirke både lokalt, men også nasjonalt.

Gunn Kvalsvik

Endelig er Birte Sand Rismyhr tilbake på kontoret. I tillegg har Julie Rønbeck startet som rådgiver. Det betyr at vi ikke bare er fulltallige, vi har også styrket tilbudet vår.

Gunn Kvalsvik

Føler du innimellom at du ikke er bra nok. At alle rundt det har mer «glam», glede og spenning. Du er ikke alene. Hvilket samfunn har vi egentlig?

Gunn Kvalsvik

Toppidrettsutøverne Bjørgen og Johaug fronter en ny stiftelse som har fått navnet «Vi». Målet er å støtte og styrke fokuset på idrett for mennesker med nedsatt funksjonshemmede

Gunn Kvalsvik

Fredag den 31. august klokken 1330 overlot Ketil Solvik-Olsen nøklene til sitt ministerkontor til nyutnevnte Jon Georg Dale.

Gunn Kvalsvik

Det er tidlig høst og for mange familier betyr det tid for skolestart. Om du har et barn med nedsatt funksjonsevne betyr det også at du skal sette deg inn i et omfattende rettighetsfelt. En ny brosjyre har samlet mye informasjon om nettopp dette.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Personskadeforbundet LTN opplever en litt annen side enn kommunen velger å fronte i PPT-saken, men vi er enige i at man ikke kan legge ned PPT.

Gunn Kvalsvik

En ny studie publisert på nav.no viser at arbeidsrettet rehabilitering gir bedring i psykisk helse og kognitiv fungering, noe som igjen øker sannsynligheten for retur til arbeid.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!