Nyhetsarkiv
Birte Sand Rismyhr

I dag avgjøres pleiepengesaken i Stortinget og alt står og faller på KRF. Vil de holde det de har lovt og stemme for endringer i pleiepengeordningen?

Gunn Kvalsvik

Er det meningen at barn med nedsatt funksjonsevne nesten uten unntak når de fyller 18 skal uføretrygdes? I følge en ny forskningsrapport er dette nemlig mønsteret.

Gunn Kvalsvik

Hver dag, time, minutt og sekund blir mennesker med nedsatt funksjonsevne diskriminert. Her til lands handler det blant anna om fysiske utestengelser, skoler som ikke møter barns behov, manglende rehabiliteringstilbud og økonomiske rammer som gjør det vanskelig å leve fullverdige liv.

Gunn Kvalsvik

Fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus har oppdatert den norske versjonen av databasen med 500 nye øvelser.

Gunn Kvalsvik

Hvert år brukes det millioner av kroner i kjøp av adventpresanger. Her får du en alternativ julekalender med forslag til aktiviteter hver dag frem til jul. Den er en gave fra Personskadeforbundet LTN til DEG.

NN

Dersom du mottar ytelser fra NAV, vil du betale mindre skatt i desember og dermed få mer penger å rutte med.

Gunn Kvalsvik

Alle som har en idé til et forsknings- eller helsefremmendeprosjekt kan søke om midler gjennom ExstraStiftelsen. Det eneste kravet er at man må søke gjennom en brukerorganisasjon som er godkjent av stiftelsen. Personskadeforbundet LTN er en slik organisasjon.

administrator

Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk flyttet for få måneder siden inn i nye lokaler i bygg 99 på Aker helsearena, og fikk nytt navn.

Julie Rønbeck

Det har lenge vært førsøkt en rekke ulike arbeidsrettede tiltak for å få mennesker med redusert arbeidsevne tilbake ut i jobb. Mange av disse tiltakene har vært rettet mot å forberede personer på å vende tilbake til arbeidslivet.

Julie Rønbeck

Det har lenge vært førsøkt en rekke ulike arbeidsrettede tiltak for å få mennesker med redusert arbeidsevne tilbake ut i jobb. Mange av disse tiltakene har vært rettet mot å forberede personer på å vende tilbake til arbeidslivet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!