Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Representanter fra ni ulike brukerorganisasjoner, Sunnaas sykehus og pasient- og brukerombudet var 24. oktober samlet til dialogmøte på lærings- og mestringssenteret på Sunnaas sykehus. Formålet med det årlige møtet, skriver Sunnaas på sine nettsider, er å bli bedre kjent, samle erfaringer og lære av hverandre.

Gunn Kvalsvik

De siste dagene har media rullet opp en rettsskandale. Kort oppsummert handler det om 48 uriktige dommer gjeldendetrygdebedrageri, der 36 personer havnet i fengsel, og rundt 2400 uriktige krav om tilbakebetaling av trygdeytelser.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN vil endre regelen om at man ikke lenger har rett på BPA etter fylte 67 år.

Gunn Kvalsvik

Årlig arrangerer Personskadeforbundet LTN likeperson- og kognitivkurs for medlemmene.
Som vanlig er det stor pågang og mange påmeldte.

Gunn Kvalsvik

Tall viser en økt og feil bruk av smertestillende blant ungdom. Det er grunn til bekymring, mener forsker.

Gunn Kvalsvik

Hvert år er den 10. oktober dedikert Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «gi tid». Kampanjen har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden vår på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

Gunn Kvalsvik

Visste du at vi hadde et organ som samler inn data fra hele behandlingskjeden? Organet er Nasjonalt traumeregister (NTR), og deres mandat er å samle inn og systematisere tall om traumer.  Alle pasienter med alvorlig skade, eller med mistanke om alvorlig skade, skal inkluderes i NTR. I hovedsak gjelder dette alle pasienter som tas imot av traumeteam i sykehusene.

Gunn Kvalsvik

Den 25. september delte helseminister Bent Høie ut prisen for Årets pårørendekommune 2019. Vi gratulerer Fredrikstad kommune med utmerkelsen!

Gunn Kvalsvik

Mange tjenester åpner opp for evaluering, gjerne i åpen form. Hva om du kunne gjøre det samme når du skulle velge sykehus?

Gunn Kvalsvik

Fakta om sykkelulykker: Åtte av ti sykkelskader skyldtes velt og andre uhell. Bare 13 prosent kolliderte med bil, viser ny studie. To av tre skadde var gutter eller menn. En av ti ble kritisk skadd.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!