Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Nå kan DU fortelle NAV hva uføretrygdede trenger for å komme i arbeid!

Gunn Kvalsvik

En ekspertgruppe har levert en rapport til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Rapporten konkluderer med at den individuelle retten til spesialundervisning bør fjernes.

Gunn Kvalsvik

I følge regler og lovverk skal man skifte til sommerdekk første mandag etter påske. Unntaket er Nordland, Troms og Finnmark der piggdekk ikke er lov etter 01. mai.   

Gunn Kvalsvik

Norge er ett av få land i verden som holder sammenhengende helg fra og med skjærtorsdag til og med 2. påskedag. Selve kjernehelgen gir altså de fleste minst fem sammenhengende fridager eller påskeferie.

Gunn Kvalsvik

Påsken er høytid, også for alvorlige trafikkulykker. Ta tiden til hjelp og husk at tett trafikk krever ekstra konsentrasjon bak rattet.

Gunn Kvalsvik

I en artikkel på NRK.no fortelles det at østeuropeere har størst risiko for å dø på jobb i Norge. Tallene er hentet fra en ny rapport fra Arbeidstilsynet som viser at de har mer enn tre ganger så høy risiko for å dø på jobb enn nordmenn.

Gunn Kvalsvik

Forbundet har brukt både tid og ressurser for å få på plass en ny barneerstatningslov. Vi har ført dialog både med forsikringsselskaper, advokater og Stortingets justiskomite – men først og fremst med sittende departementer og statsråder.

admin

Statiststikk fra SSB er tydelig og kan ikke bortforklares; det er langt farligere å være mann i trafikken, enn kvinne. Tall viser at risikoen ikke bare er stor – den øker enormt dersom du er så uheldig å være mann.

Gunn Kvalsvik

Etter 26 år og utallige brev, møter og telefoner fra Personskadeforbundet LTN har endelig regjeringen vedtatt å heve erstatningsnivået for barn og unge.

Gunn Kvalsvik

I en nettsak på Helsedirektoratets hjemmesider ber de om innspill fra brukere og de som jobber i helsetjenesten. De spør for eksempel om hva som skal til for at du føler deg trygg på at spesialisthelsetjenesten tar deg inn i tide – og senere følger opp behandlingen til rett tid.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!