Nyhetsarkiv
Per Oretorp

Regjeringen er av oppfatning at pasientskadeordningen fungerer godt. Dette på tross av at det fremgår av budsjettforslaget at denne offentlige og «objektive» ordningen taper om lag en fjerdedel av de erstatningssaker som avgjøres i domstol. Det er for så vidt en lavere tapsrate enn tidligere men man må da ta i betraktning at antallet forlik har økt. Det er god grunn å tro at svært mange skadde har vunnet frem i disse forlig men i hvilken grad dette er tilfelle kommer ikke frem verken av statsbudsjettet eller av pasientskadeordningens statistikk.

admin

Assisterende generalsekretær Per Oretorp og generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad er skuffet over at regjeringen ikke er villige til å ta ansvar for de skadde barna.

Gunn Kvalsvik

Som interesseorganisasjon er det alltid spennende å se hvem som blir satt til å lede Stortingets komiteer. Komiteene er viktige arenaer når vi skal kjempe frem våre saker

Gunn Kvalsvik

Landsstyret, som ble valgt under årets landsmøte for en knapp måned siden, har i disse dager sitt første styremøte.

administrator

Sist helg ble Personskadeforbundet LTNs landsmøte avholdt. I tillegg til gjensyn med mange kjente, var det en helg med bra driv og konstruktiv debatt.

Gunn Kvalsvik

Det nærmer seg Stortingsvalg og vi nesten drukner i lovnader fra de politiske partiene. Å navigere kan for mange fortone seg som en umulighet. FFO har evaluert hva partiene leverer på velferd for folk med nedsatt funksjonsevne.

Gunn Kvalsvik

Siden 2013 har landet vårt blitt regjert av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Spørsmålet er om de har gjort gode grep for Personskadeforbundet LTNs medlemmer. Nedenfor følger en rask gjennomgang av regjeringens handtering innenfor helsepolitikken.

Gunn Kvalsvik

Vi er stolte over å ha vært med å bidra til en ny traumeplan. Den er nå, endelig, vedtatt av alle landets regionale helseforetak

Gunn Kvalsvik

I dag er det skolestart for de fleste av landets elever. En spennende dag både for foreldre og barn. For familier med barn med nedsatt funksjonsevne innebærer også dagen et håp om at skolen har ressurser til å møte behov.

Gunn Kvalsvik

I en pressemelding, som kom rett før fellesferien, melder arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at de har fått på plass en ordning som gjør det mulig for de aller fleste å beholde et tilbud om avlasting.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!