Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113! Målinger fra Norsk hjerneslagregister viser at flere fikk livreddende blodproppløsende behandling og flere har ringt 113 etter hjerneslagkampanje med fokus på disse symptomene.

administrator

Rambøll Management Consulting og Proba Samfunnsanalyse gjennomfører på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet en gjennomgang av grunnstønadsordningen. Den sentrale problemstillingen i prosjektet er å analysere og vurdere grunnstønadens innretting og resultatoppnåelse, med vekt på om dagens ordning er tilstrekkelig treffsikker og fleksibel i forhold til å fange opp de som har de største ekstrautgiftene.

administrator

Personskadeforbundet LTN arrangerer 12.-14. januar 2018 leir for ungdom og unge voksne mellom 16 og 26 år med funksjonsnedsettelser og som er medlemmer i forbundet, leiren arrangeres på Quality Hotel™ Sarpsborg.

Gunn Kvalsvik

Når slutter barna å få støtte som barn og regnes under samme stønadssatser som voksne? I Helfo og NAV operer man med seks ulike grenser.

Per Oretorp

Regjeringen er av oppfatning at pasientskadeordningen fungerer godt. Dette på tross av at det fremgår av budsjettforslaget at denne offentlige og «objektive» ordningen taper om lag en fjerdedel av de erstatningssaker som avgjøres i domstol. Det er for så vidt en lavere tapsrate enn tidligere men man må da ta i betraktning at antallet forlik har økt. Det er god grunn å tro at svært mange skadde har vunnet frem i disse forlig men i hvilken grad dette er tilfelle kommer ikke frem verken av statsbudsjettet eller av pasientskadeordningens statistikk.

admin

Assisterende generalsekretær Per Oretorp og generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad er skuffet over at regjeringen ikke er villige til å ta ansvar for de skadde barna.

Gunn Kvalsvik

Som interesseorganisasjon er det alltid spennende å se hvem som blir satt til å lede Stortingets komiteer. Komiteene er viktige arenaer når vi skal kjempe frem våre saker

Gunn Kvalsvik

Landsstyret, som ble valgt under årets landsmøte for en knapp måned siden, har i disse dager sitt første styremøte.

administrator

Sist helg ble Personskadeforbundet LTNs landsmøte avholdt. I tillegg til gjensyn med mange kjente, var det en helg med bra driv og konstruktiv debatt.

Gunn Kvalsvik

Det nærmer seg Stortingsvalg og vi nesten drukner i lovnader fra de politiske partiene. Å navigere kan for mange fortone seg som en umulighet. FFO har evaluert hva partiene leverer på velferd for folk med nedsatt funksjonsevne.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!