LEVE MED – Magasinet for Personskadeforbundet LTN

For å melde deg på kurs, vennligst logg inn på din side.

Ikke medlem? Bli medlem her eller kontakt sekretariatet.

 • Julehøytiden er en tid for ettertanke
 • Samtalen som gjorde en forskjell
 • Helsetjenesten og diagnoser
 • Status for skader i Norge
 • Nå tar vi spranget videre
 • Fokus på likepersontjenesten i Stavanger
 • Smått & Viktig
 • Stolte medlemmer
 • Medlemmene er hjertet i vår organisasjon
 • En ildsjel og veteran
 • Historiske høydepunkter gjennom 32 år
 • Heiarop fra sidelinjen
 • Å leve med smerter
 • Sykkelhjelm
 • Smått og viktig
 • Fastlegens rolle
 • Personskadeforbundet LTN krever evaluering av pasientskadeordningen
 • Å leve sammen
 • Dette skjer
 • Mangfoldig leketøy
 • Uføremyten!
 • Følgetilstander etter påført hode-/nakkeskade
 • Juss
 • Likeperson versus rådgivertjenesten
 • Brukermedvirkning er i ferd med å revolusjonere helse-Norge
 • Brukermedvirkning i forskning
 • God rehabilitering i hverdagsmestring
 • Medisinsk forskning til folket i en app
 • Tilsynelatende frisk, men skadet
 • Søk forskningsmidler - frist 01. mai
 • Musikk mot hjernetraume
 • Regionkonferanse i SørØst
 • Sammen er vi sterke
 • Leserinnlegg om nevrofeedback
 • Pasientskadeutvalget er på plass
 • En av "våre" i X Games
 • Erstatningsåret 2015 gjør verden litt bedre!
 • Mat mot smerte
 • Avatar-roboten TOI
 • Barneavdeling på Sunnaas
BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!