Magasiner

LEVE MED nr. 3 2017 LEVE MED nr. 3 2017
 • Strategier for å takle kroniske tilstander
 • Jeg velger å være aktiv
 • Tren dine mentale muskler
 • Kritiske faktorer for sikker bilkjøring etter hjerneskade
LEVE MED nr. 2 2017 LEVE MED nr. 2 2017
 • Vi lærer om helsen vår gjennom Facebook
 • Det vanskelige valget
 • Nytt verktøy for brukermedvirkning
 • Været og helsa
LEVE MED nr. 1 2017 LEVE MED nr. 1 2017
 • Nytt år og nye muligheter
 • Erstatningsåret 2016
 • Bedre jobbmuligheter i 2017?
 • Nå kan du booke Bulgaria!
LEVE MED nr. 10 2016 LEVE MED nr. 10 2016
 • Julehøytiden er en tid for ettertanke
 • Samtalen som gjorde en forskjell
 • Helsetjenesten og diagnoser
 • Status for skader i Norge
LEVE MED nr. 9 2016 LEVE MED nr. 9 2016
 • Nå tar vi spranget videre
 • Fokus på likepersontjenesten i Stavanger
 • Smått & Viktig
 • Stolte medlemmer
LEVE MED nr. 8 2016 LEVE MED nr. 8 2016
 • Medlemmene er hjertet i vår organisasjon
 • En ildsjel og veteran
 • Historiske høydepunkter gjennom 32 år
 • Heiarop fra sidelinjen
LEVE MED nr. 7 2016 LEVE MED nr. 7 2016
 • Å leve med smerter
 • Sykkelhjelm
 • Smått og viktig
 • Fastlegens rolle
LEVE MED nr. 6 2016 LEVE MED nr. 6 2016
 • Personskadeforbundet LTN krever evaluering av pasientskadeordningen
 • Å leve sammen
 • Dette skjer
 • Mangfoldig leketøy
LEVE MED nr. 5 2016 LEVE MED nr. 5 2016
 • Uføremyten!
 • Følgetilstander etter påført hode-/nakkeskade
 • Juss
 • Likeperson versus rådgivertjenesten
LEVE MED nr. 4 2016 LEVE MED nr. 4 2016
 • Brukermedvirkning er i ferd med å revolusjonere helse-Norge
 • Brukermedvirkning i forskning
 • God rehabilitering i hverdagsmestring
 • Medisinsk forskning til folket i en app

Bli medlem nå!

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!