Rettigheter

Når man blir skadet, opplever mange at hverdagen blir snudd på hodet.Det kan være vanskelig å finne frem i jungelen av forskjellige lover og regler og mange opplever usikkerhet med hensyn til hvilke rettigheter som kan gjelde akkurat dem.

Med denne rettighetssiden ønsker vi å samle noen ordninger som kan være aktuelle for deg innenfor emnene erstatning, NAV, kommune, helserett, arbeid og utdanning.Om du er usikker på om du har en erstatningssak kan melde deg inn hos oss ,  og deretter ta kontakt med en av våre rådgivere på tlf: 22 35 71 00

Rettighetsbrosjyrer til utenlandske statsborgere

Personskadeforbundet LTN har laget rettighetsbrosjyrer til utenlandske statsborgere som gir informasjon om helse-, trygde- og erstatningsrett. Brosjyrene finnes på norsk, engelsk, fransk, spansk, polsk, litauisk og arabisk. Brosjyrene er finansiert gjennom ExtraStiftelsen og kan lastes ned her.

Bli medlem nå!

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!